2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Sınavları Hakkında

10 Kasım 2021 Çarşamba

Üniversitemiz Senatosunun 09.11.2021 tarihli ve 2021/83 sayılı kararı çerçevesinde Akademik Birimlerimiz bünyesindeki tüm derece ve programlarda 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılında yapılacak;

Ara sınavlar,

YİD (Yarıyıl içi değerlendirme/çalışmaları),

Yarıyıl Sonu Sınavları,

Bütünleme Sınavları,

Üç Ders Sınavlarının,
 
Uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak uzaktan yapılmasına karar verilmiştir. Sınav takvimleri Akademik Birimlerimizin web sayfalarında ilan edilecektir.
 
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Bünyesindeki Yüksek Lisans ve Doktora Tez Savunma Sınavları ve Doktora Yeterlik Sınavları, yüz yüze yapılacak diğer tüm derslerin sınavları uzaktan öğretim sistemi üzerinden çevrimiçi olarak uzaktan yapılacaktır. Ancak kronik hastalığı olan ve risk grubunda olan lisansüstü öğrencilerinin Tez Savunma ve Doktora Yeterlik sınavları sorumlu öğretim elemanı tarafından çevrimiçi uzaktan yapılabilecektir.