Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alımı

LİSANSÜSTÜ PROGRAM AÇILMASI
Yükseköğretim kurumları tarafından lisansüstü program açılmasına ilişkin talepler YÖKSİS/ABAYS üzerinden, YÖKSİS-Genel İşlemler-Program/Bölüm Açma, Öğrenci Alımı sekmesi üzerinden yapılmaktadır.
Yeni bir lisansüstü programın açılması için yapılacak başvurularda gerekli belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
 • Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü bünyesindeki ilgili Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan belgeler, Bölüm/Anabilim Dalı Kurulu kararı ile birlikte üst yazıyla Enstitü Müdürlüğü’ne gönderilir.
 • Kriter ve formata uygunluk bakımından incelenen ve Enstitü Müdürlüğü’nün ilgili kurulları tarafından uygun görülen lisansüstü program açma başvurusu, Enstitü Kurulu Kararı ile birlikte gerekli belgeler üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz Senatosuna sunulur,
 • Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen teklif, YÖK’e resmi yazı ile yazılır,
 • Yazışmalar tamamlandıktan sonra (Program Bilgi Formu (varsa diğer belgeler) Senato Kararı ve YÖK’e yazılan üst yazı) YÖKSİS/ABAYS üzerinden YÖK'ün onayına sunulur. 
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan karar, ilgili Enstitü Müdürlüğü, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığı’na tebliğ edilir.

Talep edilen belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanmaması durumunda, başvurular dikkate alınmayacaktır.
Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alım Formları
(Tezli/Tezsis Yüksek Lisans)
 • Tezli/Tezsiz Yüksek Lisans Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programına Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Programda Görev Alacak Öğretim Üyeleri Formu için TIKLAYINIZ.
 • Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Tez-Proje Danışmanlık Bilgileri Formu için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alım Formları
(Uzaktan Öğretim Yüksek Lisans)
 • Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Lisansüstü Uzaktan Öğretim Programına Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu için TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu için TIKLAYINIZ.
 • Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Tez-Proje Danışmanlık Bilgileri Formu için TIKLAYINIZ.

Lisansüstü Program Açma ve Öğrenci Alım Formları
(Doktora/Sanatta Yeterlilik)
 • Doktora/Sanatta Yeterlilik Programı ile İlgili Bilgiler Formu için TIKLAYINIZ.
 • Doktora/Sanatta Yeterlik Programında Görev Alacak Öğretim Üyeleri Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
 • Öğretim Üyelerinin Lisansüstü Tez-Proje Danışmanlık Bilgileri Formu için TIKLAYINIZ.