Başvuru Takvimi

Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru Tarihleri (*)  26 Temmuz-13 Ağustos 2021
Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı 16 Ağustos 2021
Değerlendirme Tarihi 17-25 Ağustos 2021
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 27 Ağustos 2021
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi 6-9 Eylül 2021
Yedek Adayların İlanı 10 Eylül 2021
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi 13-15 Eylül 2021
Kayıt Hakkı Kazananların Türkçe Yeterlik Sınavı 17 Eylül 2021