Sıkça Sorulan Sorular

ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
 
 • Üniversitenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Üniversitemize ÖSYM sınavı ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini;
ÖSYM kılavuzunda belirtilen tarihler arasında E- Devlet üzerinden ya da Üniversitemize şahsen başvuru yaparak tamamlayabilirler.

 • E-Devlet şifremi nereden alabilirim?

E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)belgesi ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden alınabilir.

 • E-Kayıt yapamıyorum. Ne yapabilirim?

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adaylar, şahsen başvuru için istenilen belgelerle birlikte, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıt işlemini yapacaklardır.

 • E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize gelip kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

Aday E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığına dair belgenin çıktısını aldıysa, kayıt için Üniversitemize gelmesine ve herhangi bir belge getirmesine gerek yoktur.

 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?
http://obsogrenci.tarsus.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index adresine girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.
 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?
http://ekampus.tarsus.edu.tr/ adresine giriş yaparak kullanıcı adınızı (öğrenci numaranız) ve şifrenizi (T.C numaranız) yazıp sisteme giriş yapabilirsiniz.
DERS KAYIT(KAYIT YENİLEME) İŞLEMLERİ
 
 • Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Birinci sınıf öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Diğer öğrencilerin Kayıt yenileme (Ders Kayıt) İşlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden derslerin seçilmesinin ve danışman onayından sonra tamamlanmaktadır.
İlk kayıt ve kayıt yenileme (Ders Kayıt) sırasında katkı payı ya da harç ödemesi gereken öğrenci ders kaydı yapamaz. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

 • Şifremi unuttum, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?
http://ekampus.tarsus.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olan ikinci mail adresinizi kullanıcı adı alanına yazarak şifre sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Yeni şifre, sistemde kayıtlı ikinci mail adresinize gönderilecektir.
 • Danışman kimdir? Görevleri nelerdir?
Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. İlgili bölüm başkanı, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atar. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca öğrencilere destek olur.
 • Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur? Mazeretli Ders Kaydı Nasıl Yapılır?
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrenciler, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. İlgili Birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) Yönetim Kurullarınca öğrencinin durumu incelenir ve mazeretleri geçerli görülenlerin ders kaydı yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 • Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorunda mıdır?
Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, mühendislik tamamlama öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenciler(Suriye Uyruklular Hariç), ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri katkı payı/ öğrenim ücreti öder.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti ödememiz gerektiğini nasıl öğrenebiliriz?
Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, Ders Kaydı Ekranında harç borcunuz görünecektir. Harç borcu olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Harç borcu ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti yatırması gerekenler nasıl bir yol izlemelidir?
Türkiye’nin her yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünden ya da Ziraat İnternet Bankacılığını kullanarak öğrenci numaranızla katkı payı/öğrenim ücretini yatırabilirsiniz.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti sehven fazla yatıranlar ödediği fazla miktarı geri alabilir mi?
Katkı payını/öğrenim ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve Katkı Payı İade formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.
 • Kayıt yenileme sırasında hata yapılırsa ne yapılmalıdır?
Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak hatalar Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.
 • Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi? Hangi durumlarda öğrenci belgesi alınamaz?
Öğrenci izleyen yarıyılda ders kaydı yaptığı takdirde öğrencilik hakkı devam eder. İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenmez, ancak öğrenciye öğrenim durum belgesi verilebilir.
 
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ
 
 • Üniversiteyi yeni kazandım, öğrenci kimlik kartımı almak için ne yapmalıyım?
ÖSYM sınavı ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler doğrultusunda hemen düzenlenmektedir. Basılan öğrenci kimlik kartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili bölümlere teslim edilmektedir. Öğrenciler kimlik kartlarını Bölüm Sekreterliklerinden teslim alırlar.
 • Öğrenci kimlik kartım her yıl yeniden mi basılacak?
Kimlik kartları her yıl yenilenmeyecektir. Ancak kayıp, yıpranma, hatalı basım gibi durumlarda yeniden basılabilecektir.
 • Öğrenci kimlik kartımı kaybettim/yenilemek istiyorum ne yapmalıyım?
Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrenci, ulusal/yerel gazeteye verdiği kayıp ilanı ile birlikte kayıp belge talep formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kimlik kartı yeniden basılarak öğrenciye teslim edilir.
 
KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ
 
 • Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?
Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) yönetim kurulu kararıyla ara vermek mümkündür.
 • Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en az bir (1) en fazla dört (4) yarıyıl kayıt dondurabilir.
 • Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler başvurularını, ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında eğitim öğretim yarıyılının ilk haftası içinde yapması gerekir.
 • Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?
Milli Savunma Bakanlığı'nın Asker alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin askerliklerinin bitimini takip eden ilk dönemine (yarıyıla) kadar kaydı dondurulmaktadır.
 • Kayıt donduran öğrenciler hangi haklardan mahrum olurlar?
Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
 
YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
 
 • Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilmektedirler?
Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına başarı puanıyla yatay geçiş yapılamaz. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi uyarınca; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
 • Hangi programlar arasında yatay geçiş yapılabilir?
Fakülte, meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde başarı puanına göre yatay geçiş yapılabilir. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması kaydıyla istenilen aynı veya farklı bir bölüme yatay geçiş yapılabilir.
 • Yatay geçiş yapılabilmesi için gerekli başarı şartları nelerdir?
Genel Not Ortalamasına göre yatay geçişte öğrencilerin, genel not ortalamasının en az 60 olması gereklidir. Ancak Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?
Hayır, kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş için hangi yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler?
Yurdumuzda ve KKTC’deki (Bahar dönemi hariç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için gerekli şartlar nelerdir?
Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin; İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılabilir mi?
Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre öğrenciler kaç defa yatay geçiş yapabilirler?
Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler mi?
Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler.
 • Ek maddeye göre yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?
YÖK’ün Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri gereğince Güz yarıyılı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Bahar döneminde merkezi puanla yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı Üniversitemiz Senatosunca belirlenip ilan edilmektedir.
 • İkinci Öğretim öğrencisiyim, Ek Madde 1’e göre birinci eğitime geçebilir miyim?
Merkezi Yerleştirme Puanınız geçmek istediğiniz bölümün/programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksekse kontenjan dâhilinde geçebilirsiniz.
 • Ek Madde 1’e göre önlisanstan, lisansa geçiş yapılabilir mi?
Merkezi yerleştirme puanınız tuttuğu sürece önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa geçiş yapabilirsiniz.
 • DGS ile yerleştim, Ek Madde 1’e göre yatay geçiş yapabilir miyim?
DGS ile yerleşen öğrencilere sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanıyla tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılır. İlgili yıldaki DGS Kılavuzunda yer alan bölümlere puanı tuttuğu sürece öğrenciler geçiş yapabilir.
 
UZAKTAN EĞİTİM
 
 • Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize tahsis edilen e-posta adreslerine nasıl giriş yapılacaktır?
 • Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine nasıl giriş yapılacaktır?