Sıkça Sorulan Sorular

UZAKTAN EĞİTİM
 
 • Üniversitemiz tarafından öğrencilerimize tahsis edilen e-posta adreslerine nasıl giriş yapılacaktır?
 • Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine nasıl giriş yapılacaktır?(Google Classroom)
 • Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemine nasıl giriş yapılacaktır?(Google Meet)
 • E-Posta adresimi nasıl öğrenebilirim?

Uzaktan Öğretim uygulamalarında kullanacağınız e-posta adresiniz Üniversitemiz tarafından oluşturulmuştur. Üniversitemize yeni kayıt yapan öğrencilerimiz için Üniversitemiz tarafından e-posta adresi oluşturulmaktadır. Ayrıca e-posta açmanıza gerek yoktur. Bu e-posta adresiniz online derslerde ve sizinle kurulacak iletişimde gerekli olacaktır giriş bilgilerinizi unutmayınız. E-posta adresiniz ogrencinumarasi@tarsus.edu.tr şeklinde oluşturulmuştur. Eğer öğrenci numaranız 123456789 ise e-posta adresiniz 123456789@tarsus.edu.tr şeklinde olacaktır. E-Kampüs (http://ekampus.tarsus.edu.tr) sistemine giriş yaparak "Öğrenci Bilgi Sistemi" üzerinden uzaktan öğretimde kullanacağınız e-posta adresinizin varsayılan şifresi(şifrenizi mutlaka değiştiriniz) ve e-posta adresinize ulaşabilirsiniz.

 

ÜNİVERSİTE YENİ KAYIT İŞLEMLERİ
 
 • Üniversitenizi kazandım. Kaydımı nasıl yapabilirim?

Üniversitemize ÖSYM sınavı ile kayıt hakkı kazanan adaylar kayıt işlemlerini;
ÖSYM kılavuzunda belirtilen tarihler arasında E- Devlet üzerinden ya da Üniversitemize şahsen başvuru yaparak tamamlayabilirler.

 • E-Devlet şifremi nereden alabilirim?

E-Devlet şifresi, şahsen başvuru ile üzerinde T.C. Kimlik Numarasının bulunduğu fotoğraflı kimlik (nüfus cüzdanı, pasaport veya ehliyet)belgesi ibraz edilerek yurt içinde PTT Merkez Müdürlüklerinden veya yetkili şubelerinden alınabilir.

 • E-Kayıt yapamıyorum. Ne yapabilirim?

E-Devlet üzerinden E-Kayıt işlemini yapamayan adaylar, şahsen başvuru için istenilen belgelerle birlikte, ÖSYM Kılavuzunda belirtilen tarihler arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurarak kayıt işlemini yapacaklardır.

 • E-Kayıt yaptırdım. Üniversitenize gelip kayıt yaptırmam gerekiyor mu?

Aday E-Devlet üzerinden kayıt yaptırıp, kayıt yaptırdığına dair belgenin çıktısını aldıysa, kayıt için Üniversitemize gelmesine ve herhangi bir belge getirmesine gerek yoktur.

 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, öğrenci numaramı nasıl öğrenebilirim?
http://obsogrenci.tarsus.edu.tr/OgrenciSorgulama/Index adresine girerek öğrenci numaranızı öğrenebilirsiniz.
 • Yeni kayıtlı öğrenciyim, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?
http://ekampus.tarsus.edu.tr/ adresine giriş yaparak kullanıcı adınızı (öğrenci numaranız) ve şifrenizi (T.C numaranız) yazıp sisteme giriş yapabilirsiniz.
 • Kayıt için öğrenci yerine velisi ya da başka birisi gelebilir mi?

Mazeretleri sebebiyle bizzat başvuramayan adaylar, noter vekâletnamesini haiz vekilleri veya kanunî temsilcileri aracılığı ile de kayıt yaptırabilirler. Belgeleri eksik olan adayların kayıtları yapılmaz.

DERS KAYIT(KAYIT YENİLEME) İŞLEMLERİ
 
 • Ders kaydımı nasıl yapabilirim? Ders kaydı yapmazsam ne olur?

Birinci sınıf öğrencilerinin güz yarıyılı ders kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılmaktadır. Diğer öğrencilerin Kayıt yenileme (Ders Kayıt) İşlemleri, Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında, öğrenci tarafından Öğrenci Bilgi Sistemi(OBS) üzerinden derslerin seçilmesinin ve danışman onayından sonra tamamlanmaktadır.
İlk kayıt ve kayıt yenileme (Ders Kayıt) sırasında katkı payı ya da harç ödemesi gereken öğrenci ders kaydı yapamaz. Ayrıca, yalnızca katkı payını yatıran öğrenci kaydını yenilemiş sayılmaz.

 • Şifremi unuttum, Öğrenci Bilgi Sistemine(OBS) girmek için ne yapmalıyım?
http://ekampus.tarsus.edu.tr adresinden giriş yaparak öğrenci bilgi sisteminde kayıtlı olan ikinci mail adresinizi kullanıcı adı alanına yazarak şifre sıfırlama işlemi yapabilirsiniz. Yeni şifre, sistemde kayıtlı ikinci mail adresinize gönderilecektir.
 • Danışman kimdir? Görevleri nelerdir?
Öğrencilerin eğitim-öğretim ve diğer sorunlarıyla ilgilenmek için bölüm başkanı tarafından görevlendirilen öğretim elemanıdır. İlgili bölüm başkanı, kesin kayıt yaptıran her öğrenciye tam zamanlı öğretim elemanları arasından bir akademik danışman atar. Akademik danışmanlar, sorumluluklarına verilen öğrencilerin kayıt yeniletme, ders seçme ve mezuniyet gibi işlemler yanında diğer sorunlarının çözümüne de yardımcı olmak üzere öğrenim süresi boyunca öğrencilere destek olur.
 • Süresi içinde kayıt yenileme işlemi yapılmazsa ne olur? Mazeretli Ders Kaydı Nasıl Yapılır?
Öğrenciler, her yarıyıl başında ilgili Akademik Takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlarını yenilemek zorundadırlar. Bu süre içinde kaydını yenilemeyen öğrenciler, öğrencilik haklarından faydalanamaz, o yarıyılda derslere giremezler ve bu süre öğrenim süresinden sayılır. Süresi içerisinde mazeretleri nedeniyle ders kayıtlarını zamanında yapamayan öğrenciler, derslerin başlama tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde mazeretlerini belirten dilekçe ve belgeleri ile ilgili birime başvurmaları gerekmektedir. İlgili Birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) Yönetim Kurullarınca öğrencinin durumu incelenir ve mazeretleri geçerli görülenlerin ders kaydı yarıyıl derslerinin başlangıç haftasını takip eden üçüncü hafta içerisinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılır.
 • Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemek zorunda mıdır?
Her öğrenci katkı payı/öğrenim ücreti ödemez. Normal öğrenim süresini aşan öğrenciler, ikinci bir yükseköğretim programına kayıt yaptıran öğrenciler, mühendislik tamamlama öğrencileri, yabancı uyruklu öğrenciler, ikinci öğretim öğrencileri, tezsiz yüksek lisans öğrencileri katkı payı/ öğrenim ücreti öder.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti ödememiz gerektiğini nasıl öğrenebiliriz?
Öğrenci Bilgi Sistemine giriş yaptığınızda, Ders Kaydı Ekranında harç borcunuz görünecektir. Harç borcu olan öğrencilerin ders kaydı yapmasına sistem izin vermeyecektir. Harç borcu ödendikten sonra ders kaydı yapabilirsiniz.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti yatırması gerekenler nasıl bir yol izlemelidir?
Türkiye’nin her yerindeki Ziraat Bankası ATM’lerinden kartsız işlem menüsünden ya da Ziraat İnternet Bankacılığını kullanarak öğrenci numaranızla katkı payı/öğrenim ücretini yatırabilirsiniz.
 • Katkı Payı ya da öğrenim ücreti sehven fazla yatıranlar ödediği fazla miktarı geri alabilir mi?
Katkı payını/öğrenim ücretini sehven fazla ödeyen öğrenci, dekont (ödeme belgesi) ve Katkı Payı İade formu ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına müracaat etmesi halinde iade işlemi gerçekleştirilir.
 • Kayıt yenileme sırasında hata yapılırsa ne yapılmalıdır?
Kayıt yenileme işlemleri sırasında yapılacak hatalar Üniversitemiz Akademik Takvimde belirtilen ders ekleme, bırakma ve danışman onayı tarihlerinde danışman öğretim elemanı yardımı ile düzeltilebilir.
 • Bir yarıyıl kayıt yenilemeyen öğrencinin, izleyen yarıyıl öğrencilik hakkı devam eder mi? Hangi durumlarda öğrenci belgesi alınamaz?
Öğrenci izleyen yarıyılda ders kaydı yaptığı takdirde öğrencilik hakkı devam eder. İlgili dönemde ders kaydını yaptırmayan, azami öğrenim süresini aşan öğrencilere öğrenci belgesi düzenlenmez, ancak öğrenciye öğrenim durum belgesi verilebilir.
 • Akademik takvim nedir?
Akademik yıl (eğitim-öğretim yılı): Güz Yarıyılı ve Bahar Yarıyılı olmak üzere iki yarıyıldan oluşan süreyi ve her yarıyıl; kayıt, kayıt yenileme ve sınav süreleri hariç en az on dört haftayı belirleyen, öğrencinin bir akademik yıl için kullanacağı bir zamanlama rehberidir. Eğitim- Öğretim Başlama ve bitiş tarihleri Kayıt ve sınav dönemleri ile önemli başvuru tarihleri Akademik Takvim’de belirtilir. Öğrencilerimizin özellikle ders seçimi, vb. konularda takvime uymaları zorunludur. Aksi halde hak kaybı yaşanabilir.
 
ÖĞRENCİ KİMLİK KARTI İŞLEMLERİ
 
 • Üniversiteyi yeni kazandım, öğrenci kimlik kartımı almak için ne yapmalıyım?
ÖSYM sınavı ile Üniversitemize yerleşen öğrencilerin öğrenci kimlik kartları, sistemde kayıtlı olan fotoğraf ve bilgiler doğrultusunda hemen düzenlenmektedir. Basılan öğrenci kimlik kartları Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından ilgili bölümlere teslim edilmektedir. Öğrenciler kimlik kartlarını Bölüm Sekreterliklerinden teslim alırlar.
 • Öğrenci kimlik kartım her yıl yeniden mi basılacak?
Kimlik kartları her yıl yenilenmeyecektir. Ancak kayıp, yıpranma, hatalı basım gibi durumlarda yeniden basılabilecektir.
 • Öğrenci kimlik kartımı kaybettim/yenilemek istiyorum ne yapmalıyım?
Öğrenci Kimlik Kartını kaybeden öğrenci, ulusal/yerel gazeteye verdiği kayıp ilanı ile birlikte kayıp belge talep formunu doldurarak Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurur. Kimlik kartı yeniden basılarak öğrenciye teslim edilir.
 
KAYIT DONDURMA İŞLEMLERİ
 
 • Herhangi bir nedenle öğrenime ara vermek mümkün mü?
Kayıt dondurmak için haklı ve geçerli bir nedenin bulunması ve bunun belgelenmesi durumunda ilgili birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) yönetim kurulu kararıyla ara vermek mümkündür.
 • Geçerli mazereti olan öğrenci, en fazla ne kadar kayıt dondurabilir?
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenci haklı ve geçerli nedenlere uygun olarak mazeretini belgelemesi ve ilgili birim (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu/ Enstitü) yönetim kurulu tarafından kabul edilmesi kaydıyla en az bir (1) en fazla dört (4) yarıyıl kayıt dondurabilir.
 • Kayıt dondurmak için ne zaman başvurmak gerekiyor?
Öğrenimine ara vermek zorunda kalan öğrenciler başvurularını, ağır hastalık, kaza, doğal afetler gibi belgelendirilebilen olağanüstü durumlar dışında eğitim öğretim yarıyılının ilk haftası içinde yapması gerekir.
 • Askerlik nedeniyle kayıt dondurulabilir mi?
Milli Savunma Bakanlığı'nın Asker alma Yönergesi gereğince, askerliğe celbi çıkan öğrencilerin askerliklerinin bitimini takip eden ilk dönemine (yarıyıla) kadar kaydı dondurulmaktadır.
 • Kayıt donduran öğrenciler hangi haklardan mahrum olurlar?
Kayıt donduran öğrenciler kayıtlarının dondurulduğu süre zarfında hiçbir öğrencilik hakkından yararlanamazlar.
 
YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ
 
 • Hangi sınıflarda öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş yapabilmektedirler?
Ön lisans ve lisans diploma programlarının hazırlık sınıfına; ön lisans diploma programlarının ilk yarıyılı ile son yarıyılına, lisans diploma programlarının ilk iki yarıyılı ile son iki yarıyılına başarı puanıyla yatay geçiş yapılamaz. Ancak Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin Ek 1. maddesi uyarınca; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir.
 • Hangi programlar arasında yatay geçiş yapılabilir?
Fakülte, meslek yüksekokulunun kendi bünyesindeki veya üniversite içinde yer alan diğer fakülte, meslek yüksekokulunun bünyesindeki eşdeğer düzeyde diploma programlarına ilgili yönetim kurulu tarafından belirlenen kontenjanlar dâhilinde başarı puanına göre yatay geçiş yapılabilir. Aynı yükseköğretim kurumunda aynı diploma programlarında birinci öğretimden ikinci öğretime kontenjan sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler. Yükseköğretim kurumlarında ikinci öğretimden sadece ikinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Ancak, ikinci öğretim diploma programlarından başarı bakımından bulunduğu sınıfın ilk yüzde onuna girerek bir üst sınıfa geçen öğrenciler birinci öğretim diploma programlarına kontenjan dahilinde yatay geçiş yapabilirler. Açık veya uzaktan öğretimden diğer açık veya uzaktan öğretim diploma programlarına yatay geçiş yapılabilir. Merkezi yerleştirme puanı ile yatay geçişte, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması kaydıyla istenilen aynı veya farklı bir bölüme yatay geçiş yapılabilir.
 • Yatay geçiş yapılabilmesi için gerekli başarı şartları nelerdir?
Genel Not Ortalamasına göre yatay geçişte öğrencilerin, genel not ortalamasının en az 60 olması gereklidir. Ancak Ek Madde 1 uyarınca yatay geçiş yapacak öğrencilerde; öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda herhangi bir başarı şartı aranmaz.
 • Kayıt dondurmuş olmak, yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil eder mi?
Hayır, kayıt dondurmuş olmak yatay geçiş hakkından yararlanmak için engel teşkil etmez.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre (Ek Madde 1) yatay geçiş için hangi yükseköğretim kurumlarında öğrenim gören öğrenciler başvuru yapabilirler?
Yurdumuzda ve KKTC’deki (Bahar dönemi hariç) Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Sistemi Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzunda yer alan yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapabilirler. Ancak yurt dışındaki diğer yükseköğretim kurumlarına kayıt yaptırmış adaylar başvuru yapamazlar.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için gerekli şartlar nelerdir?
Merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş için öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanlarının başka bir diploma programının girdiği yıldaki taban puanına eşit veya yüksek olması gerekmektedir. Örneğin; İşletme (puan türü TM1) programında kayıtlı bir öğrencinin merkezi yerleştirme puanları arasında MF4 puanı varsa ve bu öğrencinin MF4 puanının geçmek istediği İnşaat Mühendisliği programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda uygulama esasları çerçevesinde yatay geçiş yapabilecektir.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılabilir mi?
Merkezi yerleştirme puanına göre özel yetenek sınavı ile öğrenci kabul eden programlara başvuru yapılamaz.
 • Merkezi yerleştirme puanına göre öğrenciler kaç defa yatay geçiş yapabilirler?
Öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre sadece bir defa yatay geçiş yapabilirler. Ancak, söz konusu madde uyarınca yatay geçiş yapan öğrenciler ÖSYS sonucu kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna daha sonraki başvuru tarihlerinde geri dönebilirler.
 • Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler mi?
Sınavsız geçişten yararlanarak yerleşen öğrenciler merkezi yerleştirme puanına göre yatay geçiş yapabilirler.
 • Ek maddeye göre yatay geçiş başvuruları ne zaman ve nereye yapılır?
YÖK’ün Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri gereğince Güz yarıyılı için başvurular 1-15 Ağustos tarihleri arasında Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına yapılır. Bahar döneminde merkezi puanla yatay geçişle öğrenci alınıp alınmayacağı Üniversitemiz Senatosunca belirlenip ilan edilmektedir.
 • İkinci Öğretim öğrencisiyim, Ek Madde 1’e göre birinci eğitime geçebilir miyim?
Merkezi Yerleştirme Puanınız geçmek istediğiniz bölümün/programın ilgili yıldaki taban puanına eşit veya yüksekse kontenjan dâhilinde geçebilirsiniz.
 • Ek Madde 1’e göre önlisanstan, lisansa geçiş yapılabilir mi?
Merkezi yerleştirme puanınız tuttuğu sürece önlisanstan lisansa, lisanstan önlisansa geçiş yapabilirsiniz.
 • DGS ile yerleştim, Ek Madde 1’e göre yatay geçiş yapabilir miyim?
DGS ile yerleşen öğrencilere sadece ilgili yıldaki DGS Kılavuzunda öğrencinin önlisans alanıyla tercih edebileceği yerler ve DGS Puanı dikkate alınarak uygulama yapılır. İlgili yıldaki DGS Kılavuzunda yer alan bölümlere puanı tuttuğu sürece öğrenciler geçiş yapabilir.
 
MUAFİYET İŞLEMLERİ
 
 • Kayıtlı oldukları programı bırakarak veya mezun olduktan sonra tekrar ÖSYS'ye girip yeni bir programa kayıt yaptıranlar, yeni programda önceden başardıkları dersler varsa bunlardan muaf tutulabilmek için ne yapmalıdırlar?
Öğrenci, kayıtlı olduğu birimin bölüm başkanlığına daha önceki yükseköğrenim kurumundan almış olduğu transkript (not dokümanı), ders içerikleri ve muaf olmak istediğini belirtil dilekçe ile başvuruda bulunabilir.
 • Ders muafiyeti için başvurunun belli bir süresi var mıdır? Tüm derslerden muaf tutulabilinir mi?
Tarsus Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi’nin 5.maddesi gereğince Muafiyet başvurusu öğrencinin kayıt yaptırdığı ilk yarıyılın başladığı tarihten itibaren 5(beş) iş günü içerisinde ilgili Bölüm Başkanlığına yazılı olarak yapılır. İlgili birim muafiyet ve intibak komisyonları, muafiyet talebinde bulunan öğrencilerin hangi derslerden muaf tutulacaklarına ders içeriklerini ve kredi değerlerini inceleyerek karar verirler. Muaf olunan dersler ilgili birimin kararıyla öğrencilere ilan edilerek duyurulur. Muaf olunan dersler, Öğrenci Bilgi Sistemine harf notu olarak işlenir.
 • Yatay/dikey geçiş yaparak gelen öğrencilerin ders muafiyet başvuruları ne zaman yapılır?
Yatay/dikey geçiş yaparak gelen öğrencilerin ders muafiyet başvuruları ve işlemleri kayıt oldukları yarıyılın kayıt işlemi sırasında yapılır.
 • Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının aynı olması gerekir mi?
Eşdeğer sayılması istenen bir dersin adının, eşdeğer sayılacak ders ile birebir aynı olması gerekmez. Ders değerlendirilmesinde, daha önce alınmış olan dersin kredisi ve içeriği, muaf olunmak istenen dersin kredi ve içeriğine %75 uyumlu olması yeterlidir.
 • Ortak Zorunlu Yabancı Dil Dersinden Muaf Olunabilir Mi?
Eğitim dili Türkçe olan programlarımızı kazanan öğrenciler için Yabancı Dil Ders Muafiyet Sınavı akademik takvimde belirtilen tarihte Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavın yeri ve saati Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Bu sınavdan en 50 ve üzeri not alan öğrenciler İngilizce I ve İngilizce II dersinden muaf olurlar ve alınan notlar Tarsus Üniversitesi Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 28. Maddesine göre harfli nota çevrilerek not belgesine işlenir.
 • Zorunlu Yabancı dil hazırlık sınıfından muaf olunabilir mi?
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı muafiyet sınavı Akademik Takvimde belirtilen tarihte, Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından yapılır. Sınavın yeri ve saati Ortak Dersler Bölüm Başkanlığı tarafından öğrencilere duyurulur. Öğretim dili kısmen yabancı dilde veya Türkçe olan bölümlerin hazırlık sınıfı öğrencileri için yeterlilik sınavı başarı notu 100 tam puan üzerinden en az 60, tamamen yabancı dilde olan bölümlerin hazırlık sınıfı öğrencileri için 100 tam puan üzerinden en az 70’dir.
 
DERSLERLE İLGİLİ İŞLEMLER
 
 • Bir yarıyılda yer alan derslerin kredi saatleri toplamının bir üst sınırı var mıdır?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesi (1) gereğince ilgili yarıyıllarda bir öğrenci genel başarı durumu ve danışmanının/koordinatörünün onayı ile en çok 40 saatlik derse kayıt yaptırabilir. Ancak, azami öğrenim sürelerinin son yılında bulunanlar ile tüm dersleri aldığında o yarıyılın sonunda mezun olabilecek durumda olan öğrencilerin devam şartını sağladıkları dersler için 40 saat şartı aranmaz.
 • Öğrenci yarıyıl içinde bir dersin ne kadarına devam etmek zorundadır?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 20. maddesi (1) gereğince derslere devam zorunludur. Devam durumları ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Öğrencilerin teorik derslere % 70, uygulamalara % 80'den az olmamak koşulu ile devamları zorunludur. Bir derse kaydolup sınava girme şartlarını yerine getiren, ancak başarılı olamayan öğrenciler için, sadece teorik derslerden devam şartı aranmaz. Ancak uygulama, laboratuvar ve derse bağlı diğer çalışmalara devam şartı aranır.
 • Kayıt yenileme sırasında alttan başarısız olunan ders öncelikle mi alınmalıdır?
Kayıt yenileme sırasında öncelikle alttan başarısız derslerin alınması gerekmektedir. Aksi halde öğrenci otomasyon programı bunu otomatik olarak yapmaktadır.
 • Üst yarıyıllardan ders alabilir miyim?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin 19. maddesi (7) gereğince Lisans öğrencileri yazılı istemde bulunmaları, danışmanlarının olumlu görüşüyle 40 saatlik ders yüküyle sınırlı olmak şartıyla üst yarıyıldan ders alarak daha kısa sürede mezun olabilirler.
 • Üst yarıyıllardan ders alma koşulları nelerdir?
Öğrencinin önceki yarıyıl derslerinin tamamını alarak başarması ve GNO’sunun 3.00 veya üzerinde olması durumunda, öğrenci öncelikle bulunduğu yarıyılın derslerini almak ve 40 saatlik ders yükü şartını aşmamak şartıyla üst yarıyıldan ders veya dersler alabilir.
 • Derslerde birden fazla grup/şube açılabilir mi? Grubumu değiştirebilir miyim?
Bir ders için birim Fakülte/Meslek Yüksekokul yönetim kurulu kararı ile birden fazla grup/şube oluşturulabilir. Grup değişiklik talebinizi akademik takvimde belirtilen ders ekle sil haftası içerisinde bölüm başkanlığınıza bildiriniz. Bölüm başkanlığınız grup değişikliği talebinizi onaylar ise grup değişikliği gerçekleştirilebilir.
 • Ders açılmasında öğrenci sayısı olarak herhangi bir kriter var mıdır?
Zorunlu derslerin açılması için öğrenci sayısı dikkate alınmaz. Seçimlik derslere kaydolan öğrenci sayısının on kişiden az olması halinde birim (Fakülte/Meslek Yüksekokul/Enstitü) yönetim kurulu bu dersin açılmamasına karar verebilir. Dersin kaydolan öğrenci sayısının yetersizliği veya başka nedenlerle açılmaması durumunda; ders ekleme çıkarma dönemini izleyen hafta içinde kaydı iptal edilen öğrencilerin açık bulunan seçimlik derslere kaydı, öğrenci danışmanının önerisi ile birim (Fakülte/Meslek Yüksekokul/Enstitü) yönetim kurulu tarafından yapılır.
 • Ders içeriklerine nasıl ulaşabilirim?
Üniversitemiz web adresinden ilgili akademik birimin (Fakülte/Meslek Yüksekokul/Enstitü) sayfasını tıklayarak istediğiniz bölümün/programın ders içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ders içeriklerini bölüm başkanlığına onaylatabilirsiniz.
 • Ders programları ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarımı nerede çözebilirim?
Ders programı ve ders içerikleri ile ilgili sorunlarınız için bölüm başkanlığınız ile görüşebilirsiniz.
 
SINAVLARLA İLGİLİ İŞLEMLER
 
 • Öğrenci başarısı nasıl belirlenir?
Öğrencinin başarısı yarıyıl içi notları ile yarıyıl sonu, staj sonu veya bütünleme sınav notunun birlikte değerlendirilmesi ile belirlenir. Yarıyıl içi notları, en az biri ara sınav notu olmak üzere ödevlere, uygulamalara, klinik, laboratuvar pratik ve benzeri çalışmalara verilen notlardan oluşur.
 • Yarıyıl sonu sınavına hangi öğrenciler giremez?
Bir dersin yarıyıl sonu sınavlarına, o dersin ders kaydını yapmayan, teorik derslerin %70’ine, uygulamalı derslerin %80'ine devam etmemiş olan, uygulamalarda başarısız olan ve verilen projeleri tamamlamayan öğrenciler giremez.
 • Sınavlar nasıl değerlendirilip başarı notuna dönüştürülüyor?
Ara sınavların ders başarı notuna katkısı %40’tır. Yarıyıl sonu sınavının harf notuna katkısı %60’tır. Yarıyıl sonu sınavından 100 puan üzerinden 40 puan almak zorunludur. Yarıyıl sonu sınavına girmeyen veya bu sınavdan en az 40 puan alamayan öğrencilere (FF) harf notu verilir.
 • Notların ilanından sonra kaç gün içinde maddi hata dilekçesi verilebilir?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 31. maddesi gereğince Sınav sonuçlarının ilan tarihini izleyen beş iş günü içinde yazılı olarak, ilgili birime (Fakülte/ Meslek Yüksekokulu) maddi hata itiraz dilekçesi verilebilir. Maddi hata itirazının değerlendirmesi itiraz tarihinden en geç on iş günü içinde sonuçlandırılır.
 • Mazeret sınavı hakkı kimlere verilir? Hangi sınavlarda mazeret geçerlidir?
Haklı ve geçerli nedenden dolayı ara sınava giremeyen ve mazeretleri ilgili birimin (Fakülte/Meslek Yüksekokul/Enstitü) yönetim kurulu tarafından kabul edilen öğrencilere mazeret sınav hakkı verilir. Sadece ara sınavlarda mazeret sınav hakkı vardır.
 • Mazeret sınavı için alınan raporlar kaç gün içinde verilmelidir?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 26. Maddesi(4) gereğince sınav tarihinden itibaren beş iş günü içerisinde, mazeretini gösterir belge ile birlikte bölüm başkanlığına başvurulması gerekmektedir.
 • Mazeret sınavı ne zaman yapılır?
İlgili dersin ara sınavına giremeyen mazeretli öğrencilere ilgili birimin (Fakülte/Meslek Yüksekokul/Enstitü) yönetim kurulunun belirleyeceği bir günde mazeret sınavı yapılır.
 • Bütünleme sınavına girme şartları nelerdir?
Öğrenciler yarıyıl/yılsonu sınavında başarısız oldukları, (DC) harf notu ile şartlı başarılı oldukları veya yarıyıl/yılsonu sınavına girmedikleri bütün derslerden bütünleme sınavına girebilirler. Bütünleme sınavında alınan not yarıyıl/yılsonu sınav notu yerine geçer.
 • Üç ders sınavlarına kimler katılabilir? Üç ders sınavı ne zaman yapılır?
Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 25. maddesi (1) gereğince mezuniyetlerine en fazla üç dersi kalan ve başka hiçbir sorumluluğu bulunmayan(İş yeri eğitimi vb.) öğrencilere akademik takvimde belirtilen zamanda söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın üç ders sınav hakkı verilir.
 • Üç ders sınavları için ne zaman başvurulur?
Bu sınav için öğrenci bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurur.
 • Üç ders sınavları geçer notu kaçtır?
Üç ders sınavları geçer notu, Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25.(2) maddesi gereğince 100 puan üzerinden 50 puandır.
 • Üç ders sınav sonuçlarına itiraz etmek mümkün müdür?
Diğer sınavlarda olduğu gibi üç ders sınavına da itiraz edilerek maddi hata dilekçesi verilebilir.
 
%10 BAŞARI DİLİMİ- ONUR-YÜKSEK ONUR
 
 • İkinci öğretimde okuyan öğrenciler %10 başarı dilimine nasıl girer?
Normal öğrenim sürenizi doldurmamış olmanız ve bir önceki dönemde almanız gereken bütün dersleri almış ve başarmış olmanız şartı ile bölümünüzde / programınızda kayıtlı öğrenciler arasında yapılan sıralamada ilk % 10 a giren öğrenciler belirlenir.
 • % 10’a girmenin öğrenciye faydası nelerdir?
Hazırlık sınıfı hariç, bulundukları bölümde her bir dönem için belirlenen asgari derslerden başarılı olan ve bu dersleri alan öğrencilerin başarı ortalamasına göre dönem sonu itibarıyla yapılacak sıralamada ilk yüzde ona giren ikinci öğretim öğrencileri, bir sonraki dönemde birinci öğretim öğrencilerinin ödeyecekleri öğrenci katkı payı kadar öğrenim ücreti öder.
 • Onur-Yüksek Onur Öğrencisi olabilmek için sağlanması gereken koşullar nelerdir?
Üniversite öğrenciliği süresince uyarma dışında disiplin cezası almamış ve programın normal süresi içinde olan, bir yarıyıl sonunda en az normal ders yükü ile o yarıyılın akademik not ortalaması 3.00-3,49 arasında olanlar Onur Öğrencisi, 3,50-4,00 arasında olanlar Yüksek Onur Öğrencisi kabul edilir. Bu öğrencilere Onur ya da Yüksek Onur belgesi verilir. Ancak disiplin cezası alan veya herhangi bir yarıyılda not belgesinde başarısız dersi bulunan öğrenciler belirtilen not ortalamasını sağlasa dahi Onur Öğrencisi ya da Yüksek Onur Öğrencisi olamaz.
 
KAYIT SİLDİRME /İLİŞİK KESME İŞLEMLERİ
 
 • Üniversitenize kayıtlı öğrenciyim, kaydımı sildirebilir miyim?
Üniversiteden ayrılmak isteyen öğrenci ilişik kesme formunu doldurarak ilgili birime başvurur. Bu yolla ayrılan öğrencinin yeniden kaydı yapılmaz, ödemiş olduğu harç ve ücretler iade edilmez.
 • Hangi durumlarda öğrencinin ilişiği kesilir?
Hakkında açılan disiplin soruşturması sonunda yükseköğretim kurumundan çıkarma cezası almış olması, kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim programları hariç aynı anda iki ön lisans ya da iki lisans programına kayıtlı olduğunun belirlenmesi, azami süresinin dolmuş olması ve usulüne uygun kayıt yapılmadığının tespit edilmesi durumlarında öğrencinin ilişiği kesilir.
 
YAZ OKULU İŞLEMLERİ
 
 • Yaz okulu nedir?
Yaz okulu; Güz ve bahar yarıyılları dışında kalan ve yaz tatili ayları içinde uygulanan bir eğitim-öğretim programıdır.
 • Yaz okulları her zaman açılır mı?
Yaz okulu Senato'nun teklifi Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın izni ve Bütçe Kanunları uyarınca açılmaktadır.
 • Yaz öğretimini farklı Üniversitelerde alabilir miyim?
Öğrenciler farklı üniversitelerin eş değer programlarında açılmış olan yaz okulundan kendi biriminin (Fakülte/Meslek Yüksekokul) alacağı yönetim kurulu kararıyla ders alabilirler.
 • Yaz öğretimine nasıl başvurulur?
Öğrencilerimizin diğer üniversitelerden yaz okulu kapsamında ders alabilmeleri; ders içeriğinin ve kredisinin eşdeğerliliğinin kayıtlı bulunduğu bölüm/programa uygun olması şartıyla ilgili Bölümün önerisi ve Fakülte/Meslek Yüksekokul yönetim kurulunun izni ile alabilirler.
 • Yaz öğretiminde derse devam mecburiyeti var mı?
Bir öğrenci yaz öğretiminde daha önce alıp başarısız olduğu derslerin devam şartını sağlamış olsa bile, derslere devamı zorunludur.
 
DİSİPLİN İŞLEMLERİ
 
 • Disiplin ile ilgili işlemler nasıl yürütülmektedir?
Öğrencilerin disiplin işlemleri Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliğine göre yürütülmektedir.
 • Verilen disiplin suçuna itiraz hakkı var mıdır?
Yönetmelikte yer alan cezalara karşı yargı yoluna başvurulabilir. Disiplin kurulları tarafından verilen disiplin cezalarına karşı on beş gün içinde Üniversite Yönetim Kuruluna itiraz edilebilir.
 • Disiplin cezası alanlar hangi haklardan yararlanamazlar?
Disiplin cezası alan öğrencilerimiz cezalı oldukları süre içerisinde öğrencilik haklarından yararlanamazlar, ceza öğrenci kartına işlenir, Yüksek Öğrenim Kurumu’na bildirilir. www.yok.gov.tr web sayfasından Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği’ ne bakınız.
 
MEZUNİYET VE DİPLOMA İŞLEMLERİ
 
 • Mezun olabilme koşulları nelerdir?
Kayıtlı olduğu ön lisans, lisans bölüm/programındaki tüm dersleri, uygulamaları, stajları ve benzeri çalışmaları başarıyla tamamlayan, genel not ortalaması en az 2.00 olan ve ön lisans öğrencileri için 120 AKTS, lisans öğrencileri için 240 AKTS’yi tamamlayan öğrenci mezun olmaya hak kazanır.
 • Lisans öğreniminde kayıtlı olan bir öğrenci belli bir süreden sonra öğrenimine devam etmek istemezse ne olur? Hangi durumda ön lisans diploması almaya hak kazanır?
Devletin şahsiyetine karşı işlediği cürümler sebebiyle hüküm giyenler ile disiplin cezası alarak yükseköğretim kurumlarından uzaklaştırılanlar hariç olmak üzere, ilgili yönetmelik maddeleri uyarınca bir lisans programının en az ilk dört yarıyılın bütün derslerinden başarılı olanlara ön lisans diploması verilir.
 • Öğrenci diplomasını alırken hangi işlemleri yapmalıdır?
Öğrenci, mezun olduğu takdirde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı personeli'nin sistem üzerinden kontrolleri sonrası diplomasını alabilir.
 • Diplomayı kimler teslim alabilir?
Öğrenci diplomasını, ilişik kesme işlemlerini yapmak koşuluyla iki şekilde teslim alabilir. Kendisi ya da Noter tasdikli vekâletname ile vekâlet verdiği şahıs aracılığıyla alabilir.
 • Diplomanın kaybedilmesi durumunda neler yapılmalıdır?
Öğrencinin diplomayı kaybettiğine ilişkin ulusal gazeteye vereceği kayıp ilanı ve bir dilekçe ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına başvurması halinde 2.nüsha diploma düzenlenerek öğrenciye verilir.
 • Diploma eki nedir? Nasıl alınır?
Diploma Eki-DE (Diploma Supplement-DS): Uluslararası şeffaflığı, akademik ve mesleki yeterliklerin tanınmasını kolaylaştırmak amacıyla Avrupa Komisyonu, Avrupa Konseyi ve UNESCO/CEPES tarafından geliştirilen bir model çerçevesinde bir yükseköğretim programından mezun olanların diplomalarına ek olarak verilen ve mezun olunan programın niteliği, düzeyi, içeriği ve kapsamı hakkında bilgi veren belgedir. Mezun olan her öğrenciye diplomayla birlikte diploma eki verilmektedir.
 
ULAŞIM, BARINMA, BESLENME VE SOSYAL İMKANLAR
 
 • Neden Tarsus Üniversitesini tercih etmeliyim?
Tarsus Üniversitesi genç bir üniversite olmasına rağmen güçlü ve dinamik bir gelişim göstererek kısa sürede başarısından söz ettiren bir üniversite haline gelmiştir. Teori ve uygulamaya dayalı zengin öğrenim deneyimi, dinamik ve güçlü akademik kadrosu ve kişisel gelişime yönelik seçmeli dersler ile Üniversitemiz sizlere özgün ve yetkin bir eğitim imkânı sağlayacaktır. Başka bir deyişle Üniversitemiz, nitelikli eğitim, özgün ve ileri araştırma ile insanlığın gelişmesine ve ilerlemesine katkı sağlayan, saygın bir işbirliği içinde toplum yararına hizmet üreten, yenilikçi, değer katan ve gelişim odaklı bir üniversitedir. Eğitimimizin temel odağı ise öğrencilerimiz olup, onların kendilerini keşfetmelerine, eğitim gördükleri alanda yetkin ve donanımlı bir şekilde mezun olmalarına azami özen gösterilmektedir.
 • Tarsus’a ulaşım imkânları nelerdir?
Tarsus kentinin jeopolitik bir önemi bulunmakta olup, gerek havaalanına gerekse de Mersin ve Adana il merkezlerine yarım saat mesafededir. Havaalanından Havaş Servisleri ile Mersin ve Adana’dan da hızlı tren ile kısa sürede kent merkezine ulaşım sağlanmaktadır. Tarsus, Adana ve Mersin il merkezlerine eşit mesafede bulunan bir yerleşim yeri olup, bu kentleri birbirine bağlayan normal karayolu, otoyol ve hızlı tren ulaşımı ile erişilebilirliği yüksek olan bir kenttir.
 • Üniversiteye ulaşım olanakları yeterli midir?
Üniversitemiz Mersin-Adana otobanının kuzeyinde yer almakta olup, bu kentlerden karayolu, otoyol ve hızlı tren ile erişim sağlanacak kolay bir mevkidedir. Söz konusu ulaşım olanakları ile Tarsus’a gelindikten sonra yolcu taşıma kapasitesi yüksek olan Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile Üniversitemize kolaylıkla ulaşım sağlanabilecektir. Söz konusu toplu ulaşım araçlarının sefer sıklıkları zaman içerisinde artırılmış olup ulaşım noktasında öğrencilerimiz herhangi bir sorunla karşılaşmayacaktır.
 • Sosyal ve Kültürel olarak kişisel gelişimime Tarsus’un katkısı ne olacaktır?
Tarsus; coğrafi konum avantajı, 54 ilden fazla nüfusu, yapımı devam etmekte olan Çukurova Bölgesel Havalimanına yakınlığı, tarihi ve kültürel zenginliği ile ön plana çıkan kadim bir kenttir. Özellikle 54 ilden fazla bir nüfusa sahip olması, kentin sosyal ve kültürel olarak gelişmesini de sağlamıştır. Kentte çeşitli kurum ve kuruluşların düzenledikleri opera, tiyatro, konser gibi çokça kültürel ve sosyal organizasyonlar gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Mersin ve Adana il merkezlerine olan yakınlığı, toplamda 4 milyon nüfusa sahip olan bu iki kentin tüm sosyal, kültürel ve ekonomik olanaklarından da istifade etmenize imkân sağlayacaktır. Nitekim her iki kentte Portakal Çiçeği, Limon Çiçeği, Turunçgiller, Milyonfest, Şaymana gibi festivaller yapılmakta, birçok sosyal ve kültürel etkinlik gerçekleştirilmektedir. Kentte bulunan alışveriş merkezi, öğrencilerin alışveriş ve yemek ihtiyaçlarını karşılamasının yanı sıra sosyal ve kültürel alanlarda da hizmet sunmaktadır. Ayrıca kentimizin denize ve yaylalara olan mesafesinin de çok kısa olması nedeniyle aynı anda dört mevsimi yaşama imkânına sahip olacaksınız.
 • Tarsus’ta kiralar ve hayat şartları zorlayıcı mıdır?
Tarsus gerek coğrafî konumu gerekse de iklimi ile oldukça yaşanılabilir bir şehirdir. Bu avantajlar yaşam koşullarını kolaylaştırmakla birlikte ekonomik açıdan da kenti daha avantajlı hale getirmektedir. Kiralar makul bir seviyede olup tarımın ve ulaşımın gelişmesine bağlı olarak yaşam için gerekli zorunlu giderlerin ekonomik değeri diğer kentlere nazaran oldukça düşüktür.
 • Yurt imkânı var mıdır?
Tarsus'ta Kredi Yurtlar Genel Müdürlüğüne (KYK) ait üç adet yurt bulunmaktadır. Söz konusu yurtların kapasitesi yüksek olmakla birlikte kentte özel yurtlar da mevcuttur.
 • Üniversitede yemek imkânı var mıdır?
Üniversitemizin öğle öğünü için yemekhanesi bulunmakta olup, öğrencilerimize cüzi bir ücretle dört çeşit yemek imkânı sunulmaktadır. Ayrıca yerleşkemiz içerisinde kantinlerimiz de bulunmaktadır.
 • Üniversitede Öğrenci Kulüpleri bulunmakta mıdır?
Üniversitemiz bünyesinde kurulan ve bütün öğrencilere hitap eden öğrenci kulüplerimiz ve öğrenci topluluklarımız bulunmaktadır. Öğrencilerimizce herhangi bir kulüp kurulması istemi halinde bir öğretim üyesi söz konusu kulüp için danışman olarak görevlendirilmektedir. Öğrenci Kulüpleri için daha ayrıntılı bilgi almak istiyorsanız Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı’nın internet sayfasına (http://sks.tarsus.edu.tr/) girerek “Öğrenci Toplulukları” kısmını ziyaret edebilirsiniz.