Ön Lisans Programlarına İlk Defa Öğrenci Alımı

ÖN LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI
Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında ön lisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme ön lisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi için söz konusu bölümün/programın Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS veri tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Ön Lisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde/programda kadrolu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün /programın kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS veri tabanında yer alması gerekmektedir.
Bir Ön Lisans programının başlatılması, bölüm/programa ilk defa öğrenci alınması için yapılacak başvurularda gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
 
Meslek Yüksekokulu Bünyesinde Ön Lisans Programlarına İlk Defa Öğrenci Alınması
  • İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan belgeler, Meslek Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz Senatosuna sunulur,
  • Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen teklif, YÖK’e resmi yazı ile yazılır,
  • Yazışmalar tamamlandıktan sonra, (Program Bilgi Formu, Senato Kararı ve YÖK’e yazılan üst yazı) YÖKSİS/ABAYS üzerinden YÖK'ün onayına sunulur. 
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan karar, ilgili birime, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tebliğ edilir.

Talep edilen belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanmaması durumunda, başvurular dikkate alınmayacaktır.
Ön Lisans Program Formları
  • Program Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
  • Programla İlgili (Sistem) Bilgileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
  • Protokol/İş Birliği Belgesi (Varsa Teklif Yazısına Ekleyiniz)