Misyon ve Vizyon

MİSYON

Çağın gerektirdiği bilgi ve teknik donanıma sahip, uzman personeliyle, hukukun üstünlüğüne dayalı olarak öğrenci kayıt kabulden mezuniyete kadar not, burs, harç, diploma vb. işlemleri düzenlemek, birimler arası bütünlüğü ve eşgüdümü sağlamak.

VİZYON

Paydaşları ile uyumlu bütün oluşturan, öğrencilerin kayıt kabulden mezuniyete kadar olan idari işlerde danışılan yönlendiren, düzenleyici lider bir birimdir.