Birim Kalite Komisyonu

 
                  BİRİM KALİTE KOMİSYONU
Görevlendirme Tarihi
Komisyon Başkanı
Mustafa ARSLAN
07.06.2021-07.06.2024
Üye
Berna CANATAN
07.06.2021-07.06.2024
Üye
Samet SADIRLI
07.06.2021-07.06.2024