Eğitim-Öğretim Mevzuatları

MEVZUATLAR
 
 • ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI
 • CUMHURBAŞKANI KARARLARI
 • YÜKSEKÖĞRETİM MEVZUATI
 • YÖNETMELİKLER
 • YÖNERGELER
 • ESASLAR VE İLKELER
 • SENATO KARARLAR
 
2020 YILI SENATO KARARLARI
 1. Üniversitemiz'in 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Uzaktan Öğretime İlişkin Senato Kararı (15/09/2020 tarih ve 2020/90 sayılı karar)

 2. Üniversitemiz'in 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Akademik Takvimde Güncelleme Yapılması Hakkındaki Senato Kararı (22/06/2020 tarih ve 2020/65 sayılı karar)

 3. Üniversitemiz'in Uzaktan Eğitim Komisyon kararı (06/05/2020 tarih ve  2020/05 sayılı karar)

 4. Üniversitemiz'in Yaz Okulunda Diğer Üniversitelerden Ders Alma Esasları Hakkındaki Senato Kararı (22/06/2020 tarih ve 2020/70 sayılı karar)

 5. 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılında Üniversitemizde Eğitim Alacak Uluslararası Öğrencilerin Ödeyecekleri Yıllık Harç Hakkındaki Senato kararı (03/09/2020 tarih ve 2020/77 sayılı karar)

 6. Üniversitemiz'in Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Uygulamasına Yönelik Usul ve Esaslar Hakkındaki Senato Kararı(15/09/2020 tarih ve 2020/89 sayılı karar)

 7. Üniversitemiz'in Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora Tezi Yazım Esasları Hakkındaki Senato Kararı (27/11/2020 tarih ve 2020/95 sayılı karar)

 8. Kurumlararası Yatay Geçiş Uygulama İlkeleri Hakkındaki Senato Kararı (20/07/2020 tarih ve 2020/76 sayılı karar)
 
 • ÖĞRENCİ DİSİPLİN İŞLEMLERİ