Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açma


BÖLÜM/PROGRAM/ANABİLİM DALI AÇILMASI
Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında ön lisans programı açılmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinde yapılmaktadır.
Bir bölüm/program veya anabilim dalı açılması için yapılacak başvurularda bulunması gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
  • İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı'nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan belgeler, Fakülte/Yüksekokul Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na gönderilir.
  • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz Senatosuna sunulur,
  • Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen teklif, YÖK’e resmi yazı ile yazılır,
  • Yazışmalar tamamlandıktan sonra, (Program Bilgi Formu,(varsa diğer belgeler) Senato Kararı ve YÖK’e yazılan üst yazı) YÖKSİS/ABAYS üzerinden YÖK'ün onayına sunulur. 
  • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan karar, ilgili birime, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tebliğ edilir.

Talep edilen belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanmaması durumunda, başvurular dikkate alınmayacaktır.
Bölüm/Programı/Anabilim Dalı Açma Formları
  • Yeni Bölüm/Program/Anabilim Dalı Açılması Teklif Formu İçin TIKLAYINIZ.
  • YÖKSİS'te yer almayan bölüm, anabilim dalı, programlar bilgi formu için TIKLAYINIZ.
  • ISCED kodları için TIKLAYINIZ.