Lisans Programına İlk Defa Öğrenci Alımı

LİSANS PROGRAMINA ÖĞRENCİ ALINMASI
Yükseköğretim kurumları tarafından fakülte ve yüksekokullar bünyesinde bölüm/anabilim dalı kurulması, meslek yüksekokullarında ön lisans programı açılması ile açılmış olan bölüm/programa ilk defa öğrenci alınmasına ilişkin talepler 07.01.2019 tarihinden itibaren YÖKSİS veri tabanı üzerinden yapılmaktadır.
Yükseköğretim kurumlarında bir bölüme Lisans programı açılarak öğrenci alınabilmesi için söz konusu bölümün/programın Yükseköğretim Kurulu Kararı ile kurulmuş ve YÖKSİS veri tabanında da yer alıyor olması gerekmektedir. Lisans programı açılarak öğrenci alımı teklifinin yapılabilmesi için o bölümde/programda kadrolu, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından belirlenen asgari öğretim üyesinin kadroya atanmış olması ve bölümün /programın kadrosundaki öğretim üyesi bilgisinin YÖKSİS veri tabanında yer alması gerekmektedir.
Bir Lisans programının başlatılması, bölüm/programa ilk defa öğrenci alınması için yapılacak başvurularda gereken belgeler aşağıda belirtilmiştir. Bu belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanması, başvuruların mevcut mevzuat ve akademik kriterler kapsamında değerlendirilmesi ve en kısa sürede sonuçlandırılması için gereklidir.
 
Fakülteler Bünyesinde Lisans Bölüm/Programlarına İlk Defa Öğrenci Alınması
 • İlgili birim tarafından Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın belirlediği ölçütler çerçevesinde istenilen formata uygun olarak oluşturulan belgeler, Fakülte Kurulu Kararı ile birlikte üst yazıyla Rektörlük Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’na gönderilir.
 • Öğrenci İşleri Daire Başkanlığınca, Üniversitemiz Senatosuna sunulur,
 • Üniversitemiz Senatosunca uygun görülen teklif, YÖK’e resmi yazı ile yazılır,
 • Yazışmalar tamamlandıktan sonra, (Program Bilgi Formu,(varsa diğer belgeler) Senato Kararı ve YÖK’e yazılan üst yazı) YÖKSİS/ABAYS üzerinden YÖK'ün onayına sunulur. 
 • Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından açıklanan karar, ilgili birime, Personel Daire Başkanlığı ve Bilgi İşlem Daire Başkanlığına tebliğ edilir.
Yabancı Dilde Eğitim Veren Lisans Bölüm/Programlarına İlk Defa Öğrenci Alınması
Programın öğretim dilinin en az %30 veya tamamen yabancı dilde verilebilmesi için programın bulunduğu bölümde en az 3'ü öğretim üyesi olmak üzere 5 öğretim elemanının yabancı dil şartlarını sağlaması gerekmekte olup, bu öğretim elemanlarının yabancı dil bilgilerinin ilgili tabloya işlenmesi ve ayrıca Dil Yeterlilik Belgelerinin de eklenmesi gerekir.
 
Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açılması.
Öğretim dili yabancı dil ve en az %30 yabancı dilde eğitim veren lisans programlarında zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı açılması için yapılacak başvurularla ilgili olarak "Yükseköğretim Kurumlarında Yabancı Dil Eğitim-Öğretimi ve Yabancı Dille Eğitim Öğretim Yapılmasında Uyulacak Esaslara İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde oluşturulan yeni esaslara ilişkin link aşağıda belirtilmiştir
 
Talep edilen belgelerin eksiksiz ve istenilen formata uygun olarak hazırlanmaması durumunda, başvurular dikkate alınmayacaktır.
Lisans Programı Öğrenci Alım Formları (Türkçe Programlar)
 • Program Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
 • Programla İlgili (Sistem) Bilgileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Protokol/İş Birliği Belgesi (Varsa Teklif Yazısına Ekleyiniz)
Lisans Programı Öğrenci Alım Formları (Yabancı Dilde Eğitim Veren Programlar)
 • Program Bilgi Formu için TIKLAYINIZ.
 • Programla İlgili (Sistem) Bilgileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açılması İçin Başvuru Formu için TIKLAYINIZ.
 • Özgeçmiş Örneği için TIKLAYINIZ.
 • Protokol/İş Birliği Belgesi (Varsa Teklif Yazısına Ekleyiniz)
 • Zorunlu Yabancı Dil Hazırlık Sınıfı Açma Esasları için TIKLAYINIZ.
Lisans Programı Öğrenci Alım Formları (Uzaktan Öğretim Veren Programlar)
 • Programla İlgili (Sistem) Bilgileri Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Programları ile İlgili Bilgiler Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Programları Öğrenci Alımı Teklifi ve Ders Verecek Öğretim Elemanı Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Uzaktan Öğretim Bilgi Derleme Formu İçin TIKLAYINIZ.
 • Protokol/İş Birliği Belgesi (Varsa Teklif Yazısına Ekleyiniz)
Yükseköğretim Kurulu Tarafından Eğitim ve Öğretime Başlanması ve Sürdürülebilmesi İçin Asgari Koşulları Belirlenen Programlar İçin TIKLAYINIZ.