Diploma Teslimi

TARSUS ÜNİVERSİTESİ DİPLOMA, SERTİFİKA VE DİĞER BELGELERİN DÜZENLENMESİNE İLİŞKİN YÖNERGE'SİNİN 20.MADDESİ UYARINCA ;
  • Diploma, diploma eki, geçici mezuniyet belgesi ve sertifikalar yalnızca hak sahiplerinin kendilerine ya da noter onaylı vekâletnamelerini ibraz eden vekillerine teslim edilir.
  •  Hak sahibinin yurt dışında bulunması halinde, vereceği vekâletnamenin Türkiye Cumhuriyeti Konsolosluklarından alınmış olması gerekir. Vefat eden kişinin diploması, istekleri halinde veraset ilamını ibraz eden kanuni mirasçılarına verilir.
  •  Diploma, diploma eki ve not belgesi ilişik kesme işlemlerini tamamlaması durumunda, diploma defterindeki ilgili alanlar mezun öğrenci tarafından kontrol edilip, ön kısmına logolu hologram yapıştırılıp imza karşılığı mezun öğrenciye teslim edilir. Varsa lise diploması da öğrenciye verilir.