Üniversitemiz Programlarına 2021-2022 Güz Yarıyılı Çift Anadal(ÇAP) ve Yandal Başvuruları Başladı.

04 Ekim 2021 Pazartesi

Üniversitemizin, Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” ve  “Tarsus Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal Programlarına İlişkin Uygulama İlkeleri” kapsamında 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı güz yarıyılında açılacak çift anadal /yandal programları, kontenjanları, başvuru koşulları ve önemli tarihler aşağıda belirtilmiştir.
 
Çift Anadal Programı (ÇAP): Ön lisans/ lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümün belirlediği tüm derslerini alarak, aynı zaman dilimi içinde her iki programı da başarıyla tamamlayıp, ikinci bir dalda lisans/ön lisans diplomasına sahip olmalarına olanak sağlar. (Diploma Programıdır)

Yandal Programı (YAP): Lisans öğretim programına kayıtlı olan öğrencilerin, üniversitelerindeki başka bir bölümden bazı dersleri eş zamanlı ve başarıyla tamamlayıp, bu alanda sertifika almalarına olanak sağlar. (Sertifika Programıdır)

Başvuru/Değerlendirme ve Kayıt Tarihleri
Çift Anadal - Yandal Başvuru Tarihleri    : 04-05 Ekim 2021 (Mesai Bitimi)
Çift Anadal - Yandal İlanı                         : 06 Ekim 2021      (Mesai Bitimi)
Çift Anadal – Yandal Kayıt Tarihleri        : 07-08 Ekim 2021
 
Başvurular
Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS)  http://ekampus.tarsus.edu.tr kullanıcı adınız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra, “Başvurular İşlemleri” menüsünden>> “ÇAP ve YAP Başvuruları” alanından tercihlerinizi yapıp, istenen belgeleri yüklemeniz gerekmektedir.
Başvuru için ayrıca Üniversitemize gelmenize gerek yoktur.
 
Sisteme Yüklenmesi Gereken Belgeler
1) ÖSYS, LYS/YKS sonuç belgesi,
2- Not/Transkript Belgesi (ÖBS sistemi üzerinden aldığınız belgeyi yükleyebilirsiniz, ayrıca onaylatmanıza gerek yoktur)
  
BAŞVURU VE KABUL KOŞULLARI
Çift Anadal(ÇAP) Başvuru Koşulları

– Öğrencinin başvurduğu yarıyıla kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
– Öğrencinin başka bir çift anadal programına kayıt yaptırmamış olması gerekir. Öğrenci aynı anda birden fazla çift anadal programına başvuru/kayıt yaptıramaz. Ancak öğrenci çift anadala ek olarak bir yan dal programına başvuru/kayıt yaptırabilir.
– Öğrenci ikinci anadal diploma programına, anadal lisans diploma programında en erken 3. yarıyılın başında, en geç ise 5. yarıyılın başında başvurabilir.
– Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 3,00 olması ve anadal programında başarı sıralamasında en üstteki % 20 içinde yer alması gerekir.
– Anadal diploma programındaki genel akademik başarı not ortalaması 4,00 üzerinden en az 3,00 olan ancak anadal programında başarı sıralaması itibari ile en üst %20’de yer almayan öğrencilerden çift anadal yapılacak programın ilgili yıldaki taban puanından az olmamak üzere puana sahip olanlar da çift anadal programına başvurabilirler.
 
Yandal Başvuru Koşulları
– Öğrencinin başvurduğu döneme kadar aldığı lisans programındaki tüm kredili dersleri başarıyla tamamlamış olması gerekir.
– Öğrenci, yandal programına, anadal lisans programında en erken 3. en geç 6. yarıyılın başında başvurabilir.
– Öğrencinin başvuru sırasında anadal programındaki genel akademik başarı not ortalamasının 4,00 üzerinden en az 2,50 olması gerekir.
 
Mevzuatlar
1- Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal İle Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik İçin Tıklayınız.
2- Tarsus Üniversitesi Çift Anadal, Yan Dal Programlarına İlişkin Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız.
 
 ÇİFT ANADAL VE YANDAL KONTENJANLARI
Çift Anadal (ÇAP) Programları ve Kontenjanlar
Sıra No Kayıtlı Olunan Program (ANADAL) Başvuru Yapılabilecek Program(ÇAP) Güz Yarıyılı Kontenjanlar
2. Sınıf
Öğrenciler

(3. Yarıyıl)
3. Sınıf Öğrenciler
(5. Yarıyıl)
1 Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
8 *
2 Yönetim Bilişim Sistemleri
(İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi)
Bilgisayar Programcılığı
(Meslek Yüksekokulu)
6 *
3 Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
(Meslek Yüksekokulu)
6 *
4 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
8 8
5 Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
3 3
6 Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
4 4
 
Yandal Programları ve Kontenjanlar
Sıra No Kayıtlı Olunan Program (ANADAL) Başvuru Yapılabilecek Program(YAP) Güz Yarıyılı Kontenjanlar
2. Sınıf Öğrenciler
(3. Yarıyıl)
3. Sınıf Öğrenciler
(5. Yarıyıl)
1 Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
4 *
2 Havacılık ve Uzay Mühendisliği
(Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi)
Makine Mühendisliği
(Mühendislik Fakültesi)
4 4
3 Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
Uluslararası Ticaret ve Lojistik
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
3 3
4 Uluslararası Ticaret ve Lojistik (Uygulamalı Bilimler Fakültesi) Finans ve Bankacılık
(Uygulamalı Bilimler Fakültesi)
6 6