Uluslararası Öğrenci Başvuru Değerlendirme Sonuçları

23 Eylül 2020 Çarşamba

TARSUS ÜNİVERSİTESİ
2020-2021 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
 
KAYIT İŞLEMLERİ
Uluslararası öğrenci başvurularının değerlendirilmesi sonucunda, Üniversitemiz programlarına kayıt hakkı kazanan öğrenciler için gerekli bilgiler aşağıda belirtilmiştir.
1- Kesin kayıtlar 28 Eylül – 2 Ekim 2020 tarihleri arasında Tarsus Üniversitesi Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı’nda yapılacaktır.
2- Kesin kayıt için adayın şahsen müracaat etmesi gerekmektedir.
3)Öğrencilerin kabul mektupları beyan ettikleri e-posta adreslerine gönderilecektir.
4)Kayıt hakkını kazanan adaylardan, ilan edilecek kayıt süresi içinde kaydını yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybetmiş sayılırlar. Ancak;
2020-2021 Akademik Yılı Güz dönemine mahsus olmak üzere;
A- Kayıt yapacak öğrencilerin, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle vize kısıtlaması veya başka sebeplerden Ülkemize girişleri ile ilgili sorun yaşamaları durumunda; ilgili öğrencilerin kayıt işlemleri ve koşulları Tarsus Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Kabul Komisyonu tarafından değerlendirilir.
B- Kayıt hakkı kazananlar içerisinde, COVID 19 Küresel salgını nedeniyle lise mezuniyetini tamamlayamamış (Lise ve dengi son sınıf ) öğrencilerin kayıt işlemleri için en geç 15 Aralık 2020 tarihine kadar süre verilir.
KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER
1) Yerleştirmeye esas olan aşağıdaki belgelerden en az bir tanesi (1a,1b,1c);
1a- Türkiye’deki Devlet Üniversitelerinin düzenlediği Uluslararası Öğrenci Sınav (YÖS) belgesi,
1b- Yükseköğretim Kurulu tarafından onaylanan, ilgili Ülkelerin, Üniversiteye giriş sınavı statüsü (GRE, GMAT, SAT vs.) puanını gösterir belge,
1c- Uluslararası ve ulusal geçerliliğe sahip lise bitirme (Abitur, International Baccalaureate, GCE, Tawjihi vs.) belgesi,
2) Lise diplomasının aslı ve noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden onaylı Türkçe tercümesi,
3) İl Milli Eğitim Müdürlükleri veya Türk Dış Temsilciliklerden alınan Diploma denklik belgesi,
4) Pasaportun noter ya da Türk Dış Temsilciliklerden Türkçe tercümesinin tasdikli kopyası,
5) İkamet Tezkeresinin fotokopisi, (Kayıt tarihinden itibaren bir ay içinde Öğrenci işleri Daire Başkanlığına teslim edilmesi şarttır. Ülkemizde özel durumlardan dolayı misafir statüsünde bulunanların Yabancı Tanıtım Kartı ibraz etmeleri gerekmektedir) İl göç idaresinden alınmalıdır.
6) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu adayların Türkiye Cumhuriyeti Kimlik No beyanı veya Nüfus Cüzdanı fotokopisi,
7) Doğumla yabancı uyruklu olup daha sonra Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığına geçenlerden ve bu durumdaki çift uyruklulardan Vukuatlı Nüfus Kayıt örneği,
8) Türkiye Cumhuriyeti uyruklu olup ortaöğretiminin tamamını KKTC hariç yabancı bir ülkede tamamlayanlardan ortaöğretiminin tamamına ait transkript (karne),
9) Öğrenim ücretinin ilgili bankaya yatırıldığını gösteren banka dekontu,
Ziraat Bankası Hesap No: TR 5700 0100 0238 8684 4078 5004 (TARSUS/MERSİN Şubesi )

Ziraat Bankası SWİFT Kodu : TCZBTR2AXXX
10) Son altı ay içinde çekilmiş 4 adet 4,5 cm x 6 cm boyutunda fotoğraf,
11) Varsa, Yabancı Dil Yeterlik Belgesi ve Türkçe Yeterlik Belgesi,
12) Yerleşilen programın varsa özel koşullarını sağladığını gösterir belge,
13) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge, (Üniversitemizde yükseköğrenimlerini sürdürmeyi sağlayacak maddi imkânı olduğuna ilişkin belge ve belgeyi sağlayan kişi veya kurumların iletişim adresleri.)
14) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,
(İl Sağlık Güvenlik Kurumu (SGK) müdürlüklerinden alınır )
15) Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliklerinden veya Konsolosluklarından alınacak “Öğrenci Vizesi”,
16) Başvuru, yerleştirme ve kayıt sürecinde tahrif edilmiş, sahte, eksik ve yanlış bilgi ve belge sunanların kesin kayıtları yapılmış olsa bile yapılan işlemleri iptal edilir.
BAŞVURU ADRESİ
Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü
Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus / MERSİN
 
Santral: +90 (324) 600 00 33
Dahililer: 88031,88032,88017,88036,88041,88037
 
ÖNEMLİ BAĞLANTILAR
 
Başvuru Sonucu için 
tıklayınız.
Öğrenim Ücretleri İçin tıklayınız.
Kayıt Formu için tıklayınız.
Maddi Durum Beyan Formu için tıklayınız.