Üç Ders Sınavları Hakkında

02 Temmuz 2021 Cuma

Sevgili Öğrencilerimiz,
2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılı üç ders sınavı 26.07.2021 tarihinde yapılacak olup, sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgiler Akademik Birimlerimizin web sayfalarında ilan edilecektir.
 
Yapılacak olan üç ders sınavına Mezuniyetlerine en fazla üç dersi kalan öğrenciler katılabilecektir. Zorunlu staj uygulaması olan programlarda, başarısız olunan 3 ders dışında staj uygulamasını henüz tamamlamamış öğrencilerimiz de yapılacak üç ders sınavına katılabileceklerdir.

Yapılan üç ders sınavları sonucunda, mezun olabilmek için tüm derslerini başarmış ancak, zorunlu staj uygulamasını tamamlamamış öğrencilerimiz için Staj Uygulamalarını da tamamladıktan sonra mezuniyet işlemlerine başlanacaktır.