Üç Ders Sınavı Duyurusu

14 Temmuz 2020 Salı

ÜÇ DERS SINAVLARI
 
Üniversitemizin 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Uzaktan Eğitim Bahar Dönemi “Üç Ders” sınavları 20-21 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Tarsus Üniversitesi Ön Lisans, Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği hükümlerine göre;

1) 2547 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi kapsamında açılan dersler dahil, kayıtlı olduğu programın tüm derslerinde devam şartını sağlamış olmak,

2) Toplamda en fazla üç dersten başarısız olmak, (Öğrencinin mezun olabilmesi için en fazla üç dersi kalmış olmalıdır.)

3) Staj ve benzeri uygulamalar dahil, ilgili programın diğer tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş olmak. (Hiç alınmamış derslerden üç ders sınavına girilemez)

4) Üç ders sınav hakkı, sınav hakkının kazanıldığı (2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar) yarıyıl itibarıyla kullandırılır.

5) Üç ders sınav hakkını kullanıp ilgili derslerden başarısız olan öğrenciler söz konusu derse/derslere açıldığı ilk yarıyılda kayıt yaptırmış olmaları, devam şartı aranmaksızın yarıyıl içi ve yarıyıl sonu sınavlarına girerek ve dersin gerekliliklerini yerine getirerek başarısız olmaları durumunda, tekrar üç ders sınav hakkını kullanabilirler.

6) Öğrenciler üç ders sınavının sonucunda mezuniyet için gerekli olan 60,00 genel not ortalamasını sağlamak zorundadır. (2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı ve öncesi kayıtlı öğrenciler için)

7) Üç ders sınavlarına girmeyen/giremeyen öğrenciler için mazeret sınav hakkı yoktur.

Yukarıda belirtilen şartları yerine getiren öğrenciler
“Bütünleme” sınav sonuçlarının ilanından sonra 5(beş) iş günü içerisinde kayıtlı bulunduğu Bölüm Başkanlığına başvuru yapacaktır.

Başvuru için “Üç Ders Sınavı Başvuru Formu”nu aşağıdaki bağlantıdan indirerek doldurduktan sonra kayıtlı olduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokuluna e-posta ile göndermeniz gerekmektedir.


Sınav tarihlerine kayıtlı olduğunuz Fakülte/Meslek Yüksekokulu web sayfalarından ulaşabilirsiniz. Sınavlar ile ilgili detaylı bilgiye, dersin öğretim elemanından ulaşabilirsiniz.
   
İletişim Bilgileri
Birim Telefon Dahili E-Posta
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı 0 324 600 00 33 88017-88031-88032-
88036-88037-88041
oidb@tarsus.edu.tr
Teknoloji Fakültesi Dekanlığı 0 324 600 00 33 88018-88021-88059 teknoloji@tarsus.edu.tr
Uygulamalı Bilimler Fakültesi 0 324 600 00 33 88408-88410 ubf@tarsus.edu.tr
Meslek Yüksekokulu 0 324 600 00 33 88201-88205 myo@tarsus.edu.tr