Tarsus Üniversitesi 2021-2023 Dönemi Öğrenci Temsilcisi Seçimleri Hakkında

10 Aralık 2021 Cuma

Üniversitemiz 2022 Öğrenci Konseyi seçimlerinin ilk adımı olan Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi seçimleri, “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Konseyleri ve Yükseköğretim Kurumları Ulusal Öğrenci Konseyi Yönetmeliği” ve “Tarsus Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi” çerçevesinde 07 Ocak 2022 Cuma günü elektronik ortamda yapılacaktır. Bölüm/program öğrenci temsilciliklerine aday olmak isteyen öğrencilerin, 13-17 Aralık 2021 tarihleri arasında ilgili Akademik Birime online ya da şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.

Öğrenci temsilciliklerine aday olmak isteyen öğrencilerden istenen belgeler:

1-Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu (Form için tıklayınız)
2Öğrenci Belgesi
3- Not Belgesi (Transkript)
4- Adli Sicil Kaydı (e-devlet üzerinden alınabilir)
5- Herhangi bir siyasi parti organlarında üye veya görevli olmadığına dair belge (e-devlet üzerinden alınabilir)

* Bölüm/program öğrenci temsilcisi, bölüm/program öğrencilerince, kendi aralarından, seçime katılanların çoğunluğuyla bir defaya mahsus olmak üzere iki yıl için seçilir. Bölüm öğrenci temsilciliği seçimleri elektronik ortamda Öğrenci Bilgi Sistemi üzerinden yapılacaktır.

Başvuru Şekli: Bölüm/program öğrenci temsilciliklerine aday olmak isteyen öğrenciler, başvuru evraklarını kurumsal e-posta adreslerinden kayıtlı oldukları akademik birimin kurumsal e-posta adreslerine göndererek ya da elden teslim etmek suretiyle başvuru işlemlerini tamamlayabilirler.
Adayların başvuru evrakları ilgili Akademik Birim Seçim Kurulu tarafından incelenerek gerekli şartları sağlamadığı tespit edilen adayların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Akademik Birimlerimizin Kurumsal E-posta Adresleri: 

Havacılık Ve Uzay Bilimleri Fakültesi                                     (hubf@tarsus.edu.tr)      
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi                                           (iibf@tarsus.edu.tr)
Mersin Tarsus O.S.B Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu     (osbmyo@tarsus.edu.tr)
Meslek Yüksekokulu                                                               (myo@tarsus.edu.tr)
Mühendislik Fakültesi                                                              (muhendislik@tarsus.edu.tr)
Sağlık Bilimleri Fakültesi                                                          (sbf@tarsus.edu.tr)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu                                    (smyo@tarsus.edu.tr)
Teknoloji Fakültesi                                                                    (teknoloji@tarsus.edu.tr)
Uygulamalı Bilimler Fakültesi                                                   (ubf@tarsus.edu.tr)
 
Bölüm/Program Öğrenci Temsilcisi Başvuru Formu için tıklayınız.
Öğrenci Konseyi Seçimi Takvimi için tıkayınız.
Tarsus Üniversitesi Öğrenci Konseyi Yönergesi için tıklayınız.