Azami Süreler Sonunda İlişiği Kesilen veya İlişiği Kesilme Aşamasında Olan Öğrenciler İçin Yapılacak Genel Ek Sınavlar Hk.

10 Ocak 2022 Pazartesi

Sevgili Öğrenciler,
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından, 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılından itibaren azami öğrenim süresini doldurduğu için ilişiği kesilen veya ilişiği kesilme aşamasında olan ön lisans ve lisans öğrencilerine “Azami süreler sonunda alınmamış veya devamsızlık sebebiyle başarısız sayılmış dersler için Ek Sınav Hakkı” verilmiştir.
Sınav hakkından yararlanmak isteyen öğrencilerin (ilişiği kesilenler dahil) 10-31 Ocak 2022 tarihleri arasında mesai bitimine kadar Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda örneği bulunan dilekçe ile şahsen ya da e-posta adresleriyle başvurmaları halinde, 2 Ek Sınav hakkı verilecektir.
Başvurular sona erdikten sonra, sınavlara katılacak öğrencilerin listesi web sayfamızda ilan edilecektir.
  • Uygulamalı derslerin nitelikleri gözetilerek dersin/derslerin (laboratuvar, uygulama, atölye vb.) ek sınav durumu, ilgili Fakülte/MYO tarafından duyurulacaktır.
  • Ek Sınavların, yüz yüze veya uzaktan(çevrimiçi) hangi yöntemle yapılacağına ilişkin bilgi Fakülte/MYO tarafından akademik birimin sınav programı ilanıyla birlikte web sayfasında duyurulacaktır.
  • Sınav hakkında yapılacak olan bilgilendirmeler için lütfen bağlı olduğunuz Fakülte/MYO duyurularını takip ediniz.
 
Genel Ek Sınavlar hakkında daha detaylı bilgi sahibi olmak için Uygulama İlkelerini dikkatlice okuyunuz. Genel Ek Sınavlar Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
 
Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı e-posta adresi        (oidb@tarsus.edu.tr)
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız.
Genel Ek Sınavlar Takvimi için tıklayınız.