7417 Sayılı Kanun Kapsamında Öğrenimine Geri Dönmek İsteyen Öğrencilerimizin Dikkatine

26 Temmuz 2022 Salı

05/07/2022 tarih ve 31887 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7417 sayılı Kanun ile 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununa eklenen 83. madde gereğince Üniversitemizden 05/07/2022 tarihinden önce ilişiği kesilen/kayıt hakkı kazandığı halde kayıt yaptırmayan, öğrenimlerine kaldığı yerden devam etmek isteyen adayların en geç 07/11/2022 tarihine kadar Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına aşağıda yer alan başvuru formu ile şahsen ya da posta yolu ile başvuru yapmaları gerekmektedir. Postada yaşanabilecek gecikme veya kayıplardan Üniversitemiz sorumlu değildir.
 
 Ancak;
  • Başvuru süresi içinde mücbir sebeplerle başvuramayanların, mücbir sebebin ortadan kalktığı tarihten itibaren bu durumu belgeleyenlerin bir ay içinde,
  • Sağlık nedenleri ile başvuramayanların buna ilişkin heyet raporunu 05/12/2022 tarihi mesai bitimine kadar ibraz etmeleri halinde,
  • Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte askerlik görevini yapmakta olanların terhislerini takip eden 2 ay içinde Üniversitemize,
başvuru yapabileceklerdir.
 
Not 1: Lisansüstü seviyesinde ilişiği kesilen/ilişik kesen öğrenciler ile bir programı kazandıkları halde kayıt yaptırmayan öğrenciler, başvuruları Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürlüğüne yapacaklardır.

Not 2: Başka bir üniversitenin öğrencisi olan ve 7417 sayılı Kanun kapsamında öğrenimine geri dönen öğrencilerin Üniversitemize yatay geçiş başvurusu yapabilmesi için;
1. Öncelikle kaydının silindiği üniversiteye 7417 sayılı Kanun kapsamında kayıt yaptırmış olması,
2. Öğrencinin kayıt yılındaki ÖSYS/YKS puanı, geçmek istediği “farklı bir diploma programının” aynı türden taban puanına eşit veya yüksek olması ve Üniversitemiz Senatosunca belirlenecek usul ve esaslara uygun olması gerekir.
 
Dikkat Edilecek Hususlar: 
- Söz konusu kanunun yayımı tarihinden önce birden fazla yükseköğretim kurumuna dönme hakkı kazananların bunlardan bir tanesine kayıt hakkı bulunmaktadır.
 
-Halen örgün ön lisans veya lisans programına kayıtlı öğrencilerin Yükseköğretim Kurulu’nun aynı anda aynı seviyede başka bir örgün programda eğitime devam edemeyeceğine ilişkin kararı çerçevesinde, kayıtlı oldukları programla aynı düzeydeki örgün bir programa başvuran bu durumdaki öğrencilerin halen devam ettikleri örgün yükseköğretim programından kayıtlarını sildirmeleri kaydıyla daha önce kayıtlı olduğu veya kayıt hakkı kazandığı programa kayıt yaptırabileceklerdir.
 
Önemli Bilgi: 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile Mersin Üniversitesi olan birim bağlantısı Tarsus Üniversitesi’ne aktarılan öğrencilerimiz, Üniversitemize başvuru yapacak olup diplomaları Tarsus Üniversitesi adına düzenlenecektir.
 
7417 Sayılı Kanun İle 2547 Sayılı Kanuna Eklenen Geçici Madde 83 Uygulama İlkeleri için tıklayınız.
Başvuru formu için tıklayınız.


İletişim/Posta Adresimiz
Adres: Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı Takbaş Mahallesi Kartaltepe Sokak 33400 Tarsus / MERSİN
Telefon No: 0 (324) 600 00 33
Dahili Numaraları: 1252, 1253, 1254, 1256, 1257
e-mail: oidb@tarsus.edu.tr