2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Kurumlararası (Başarı Puanı) Yatay Geçiş Başvuru Değerlendirme Sonuçları

06 Ağustos 2021 Cuma

 
Üniversitemize 12-19 Temmuz 2021 tarihleri arasında kurumlararası (başarı puanı) yatay geçiş başvuruları kabul edilen adayların kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen müracaat etmeleri halinde gerçekleştirilecektir. Asil adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak olup belirlenen süre içinde asıl adaylardan başvuru yapılmaması halinde 06 Eylül 2021 tarihinde yedek aday listesi ilan edilecektir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 07-09 Eylül 2021 tarihleri arasında gerçekleştirilecektir. Kayıt sırasında adaylardan başvuru sistemine yükledikleri belgelerin asılları ve aşağıda belirtilen diğer belgeler istenecektir.
Belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Kayıtta İstenen Belgeler
 
1  Onaylı not döküm belgesi (Transkript) aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
2  Güncel öğrenci belgesi aslı  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3  Ders programı ve ders içerikleri
4  Disiplin cezası almadığına dair belge (Diğer belgelerinde not olarak yazılmışsa ayrıca belge  istenmeyecektir).
5  ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi. (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi) 
6  Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı. 
7  Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
8  Yatay Geçiş yapmasına engel yoktur yazısı.(Halen kayıtlı olunan Üniversiteden alınacaktır.)
9  Fotoğraf (1 adet)         
 
Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.