2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Eğitim Modeli Hakkında

03 Eylül 2021 Cuma

Sevgili öğrenciler,
2020 Mart ayından bu yana küresel Covid-19 salgını ile mücadele ediyoruz. Bu salgın çok ciddi etki ve değişimlere sebep olmuştur. Şüphesiz, salgının etkilediği alanlardan biri de yükseköğretimdir.
 
Geçtiğimiz süreçte üniversitemiz bünyesindeki programların niteliği de dikkate alınarak uzaktan eğitim modeli uygulanmıştır. Bu bağlamda, çok ciddi bir altyapı oluşturulmuş, program eğitim amaçları ve program çıktılarından taviz vermeden öğrencilerimizin gerekli bilgi, beceri ve yetkinlik kazanabilmeleri için azami gayret içinde olunmuştur.

Bildiğiniz üzere, 2021-2022 eğitim öğretim yılında salgının seyri ve ilgili kurum ve kuruluşların uyarıları dikkate alınarak üniversitelerde örgün eğitimin yüz yüze başlayacağı bildirilmiştir. Bununla birlikte salgının seyrine göre harmanlanmış eğitim modeli de örgün programlarda halen olduğu gibi kullanılmaya devam edilecektir. Özellikle uygulamalı eğitimlerin gerekli tedbirler alınarak yüz yüze gerçekleştirilmesi, program çıktıları açısından oldukça önemlidir. Teorik dersler ise salgının seyrine göre yüz yüze veya belirli bir oranda uzaktan öğretimle verilebilecektir.

Bu çerçevede alınan kararlar aşağıda özetlenmiştir:
1- 2021-2022 eğitim öğretim yılı, 4 Ekim 2021 tarihinde başlayacaktır. (Akademik Takvim için Tıklayınız.)
2- Tüm programlarda harmanlanmış/karma/hibrit (yüz yüze ve uzaktan eğitim modellerinin bir arada kullanıldığı) eğitim modeli uygulanacaktır.
3- Uygulamalı eğitimler yüz yüze yapılacaktır.
4- Teorik eğitimler, yüz yüze, uzaktan(online) veya hibrit şekilde sunulabilecektir. Yüz yüze yapılan teorik dersler eş zamanlı şekilde online olarakta sunulacak olup; isteyen öğrenciler bu derslere uzaktan katılım sağlayabilecektir.
5- Eğitim- öğretim ve araştırma faaliyetlerinin devam ettiği üniversite kampüs ortamı, öğrenci ve personelin(akademik/idari) sürekli etkileşimde bulunduğu, salgının seyri açısından kritik mekânlar içermektedir. Bu bağlamda, üniversitemiz bünyesindeki bütün mekânlarda olası riskler belirlenmekte ve gerekli tedbirler alınmaktadır.
6- Hangi derslerin hangi yöntemle verileceği ve ders programları, ilgili programların/bölümlerin web sayfalarından duyurulacaktır.