2022 – 2023 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Kontenjanları, Koşulları

07 Temmuz 2022 Perşembe

Tarsus Üniversitesinin ön lisans ve lisans programlarına kabul edilecek Uluslararası Öğrenci Programı adayları; milliyet, cinsiyet, dil ve din ayrımı yapılmaksızın üniversitenin kontenjan belirlenmiş bütün alan ve dallarında öğrenim görebilmek için başvuru yapabilirler. Bu programlara öğrenci seçimi, Yükseköğretim Kurumunun belirlediği temel esaslar çerçevesinde aşağıdaki başvuru koşullarına göre yapılacaktır.  
Yerleştirme işlemleri Yükseköğretim Kuruluna bağlı Devlet Üniversiteleri tarafınca yapılmış olan YÖS sonuçlarına göre Tarsus Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından yapılır. 

Click here for the English translation of the ad.
 
 • Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar

Lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla:

1) Yabancı uyruklu olanların,

2) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığından, Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı “Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge” sahibi olduklarını belgeleyenlerin, (5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 7. Maddesinde “(1) Türkiye içinde veya dışında Türk vatandaşı ana veya babadan evlilik birliği içinde doğan çocuk Türk vatandaşıdır.” hükmü bulunmakta olup, yurt dışından kabul kontenjanlarına başvuracak adayların Türk Vatandaşlığı Kanunu incelemelerinde yarar bulunmaktadır.)

3) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile T.C. vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

4) a)01/02/2013 tarihinden önce yurt dışında ortaöğretime (lise) devam eden T.C. uyruklu öğrencilerden ise ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

    b) 01/02/2013 tarihinden sonra yurt dışında ortaöğretime (lise) başlayan adayların yurt dışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C. dışında yabancı bir ülkedeki MEB nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil)

5) K.K.T.C. uyruklu olup; K.K.T.C.’de ikamet eden ve K.K.T.C.’de ortaöğrenimini (lise) tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların, başvuruları kabul edilecektir.

 • Başvurusu Kabul Edilmeyecek Adaylar
Adaylardan;

1)T.C. uyruklu olup ortaöğreniminin (lise) tamamını Türkiye’de veya KKTC’de tamamlayanların,

2) K.K.T.C. uyruklu olanların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

3) Doğumla ilk uyruğu T.C. olan çift uyrukluların, (Başvurusu Kabul Edilecek Adaylar kısmında yer alan 4 numaralı bendteki şartları sağlayanlar hariç),

4) Uyruğundan birisi K.K.T.C. olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin (lise) tamamını K.K.T.C. liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 yılları arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5) Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C uyruklu olan veya doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

6) Fikir ve eylemleri ile T.C. aleyhine faaliyette bulunmuş veya T.C. vatandaşlığından bir yaptırım olarak çıkarılmış bulunan kişilerin,

7) Türkiye’de bir yükseköğretim kurumundan disiplin suçu nedeniyle çıkarma cezası almış olanların, başvuruları kabul edilmeyecektir

 • Başvuru İşlemleri

Üniversitemize yapılacak olan başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Elektronik ortamda yapılan başvurularda, sisteme yüklenen başvuru evraklarının tamamı Türk Dış Temsilcilikleri ya da noter tarafından onaylanmış olması gerekmektedir. Tercüme Bürolarında yapılan onaylama işlemleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Bu belgelerden herhangi birinin eksik olması veya yanlış bilgi içerdiğinin anlaşılması durumunda adayın başvurusu geçersiz sayılır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Devlet Üniversiteleri tarafınca yapılmış olan YÖS sonuçlarına göre yerleştirme işlemi yapılacağından Herhangi bir Devlet Üniversitesi tarafından yapılmış YÖS sınav sonucu bulunmayan adayların başvuruları geçersiz sayılacaktır.

Başvuru Evrakları;

1) Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak denklik belgesi,

2) Adayın katıldığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yapmış olduğu geçerliliği devam eden ve doğrulanabilir Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavlarına ait sonuç belgesi.

3) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.)

4) Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge getirmeyeceklerdir.)

5) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Varsa),

6) Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa),

7) Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin aslı,

8) 4 adet fotoğraf,

9) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,

 • Tercih İşlemleri

1) Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’na bağlı Devlet Üniversiteleri tarafınca yapılmış olan YÖS sonuçları kapsamında Fakülte, Yüksekokullarında 50, Meslek Yüksekokullarına başvuruda en az 40 puan alan aday tercih yapma hakkı kazanır.

2) Aday, Tarsus Üniversitesinde yerleşmek istediği diploma programlarından kontenjanı bulunan en fazla 5 tane program tercih edebilir.

 • Değerlendirme İşlemleri

Adayların başvurularının değerlendirme işlemleri, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esasların 9’uncu maddesi çerçevesinde yapılır. Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulu¨ne İlişkin Esaslar'a ulaşmak için tıklayınız.

 • Kabul Mektubu

Üniversitemiz 2022 yılı uluslararası öğrenci programı kapsamında açılan kontenjanlara başvuru yapmış, Yurt Dışı Öğrenci Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilerek herhangi bir programa kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, yerleştirme sonuç ilanı tarihinden sonra online başvuru sistemi aracılığı ile kabul mektuplarını alabileceklerdir.

 • Kesin Kayıt İşlemleri

Kayıt işlemleri Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı tarafından yürütülür. Kayıt için adayın şahsen başvurması veya yasal temsilcisi tarafından başvuru yapılması gerekmektedir. Eksik evrakı olan öğrencilerin kayıtları yapılmaz. Kesin kayıt için başvuruda istenen evrakların aslı ve aşağıdaki evraklar istenir:

1) Bölüm ve programlar tarafından kesin kayıtta istenen diğer özel belgeler(Varsa)

2) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge,

3) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,

4) 18 yaş altındakiler için:

  a) Apostilli doğum belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği,

    b) Anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatname belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği

 • Türkçe Yeterlilik ve Hazırlık Eğitimi

Adayların Türkçe yeterliliği, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde verilen Türkçe eğitim sertifikası veya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinden aldıkları belgelere göre değerlendirilir.

Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.

Türkçe yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerimizden, Üniversitemizce yapılacak olan Türkçe Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan başarılı olamayan veya sınava katılmayan öğrenciler, Türkçe hazırlık eğitimi almak zorundadır.

 • Kontenjanlar
2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI
SIRA NO FAKULTE-YÜKSEKOKUL PROGRAM ADI 2022 YURTDIŞINDAN ÖĞRENCİ KABUL KONTENJANLARI
1 HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ HAVACILIK VE UZAY MÜHENDİSLİĞİ PR. 4
2 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ PR. 5
3 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ PR. (%30 İNGİLİZCE) 4
4 MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ PR.(%30 İNGİLİZCE) 4
5 ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) 4
6 BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) 4
7 ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ PR. (%30 İNGİLİZCE) 4
8 UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ FİNANS VE BANKACILIK PR. 5
9 ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK PR. 5
10 GÜMRÜK İŞLETME PR. 5
11 SAĞLIK YÖNETİMİ PR. 5
12 SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ EBELİK PR. 4
13 HEMŞİRELİK PR. 4
14 MESLEK YÜKSEKOKULU BANKACILIK VE SİGORTACILIK PR. 5
15 BİLGİSAYAR PROGRAMCILIĞI PR. 5
16 BÜRO YÖNETİMİ VE YÖNETİCİ ASİSTANLIĞI PR. 5
17 DIŞ TİCARET PR. 5
18 GRAFİK TASARIMI PR. 5
19 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ PR. 5
20 LOJİSTİK PR. 5
21 MODA TASARIMI PR. 5
22 MUHASEBE VE VERGİ UYGULAMALARI PR. 5
23 PAZARLAMA PR. 5
24 ADALET PR. 5
25 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ PR. 5
26 SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU ÇOCUK GELİŞİMİ PR. 5
27 SAĞLIK KURUMLARI İŞLETMECİLİĞİ PR. 5
28 İLK VE ACİL YARDIM PR. 5
29 TIBBI DÖKÜMANTASYON VE SEKRETERLİ PR. 5
30 ECZANE HİZMETLERİ PR. 5
31 MERSİN TARSUS OSB TEKNİK MYO MAKİNE PR. 5
32 MEKATRONİK PR. 5
33 KİMYA TEKNOLOJİSİ PR. 5
34 GIDA TEKNOLOJİSİ PR. 5
    TOPLAM 162
 • Yabancı Uyruklu Öğrencilerin Katkı Payı Ücretleri

Katkı Payı Ücretleri için tıklayınız.

 • 2022-2023 Eğitim Öğretim Yılı Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

 

Uluslararası Öğrenci Programı Başvuru Tarihleri (*)  25 Temmuz-12 Ağustos 2022
Başvurusu Kabul Edilen Adayların İlanı 17 Ağustos 2022
Değerlendirme Tarihi 18-26 Ağustos 2022
Yerleştirme Sonuçlarının İlanı 29 Ağustos 2022
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihi 5-8 Eylül 2022
Yedek Adayların İlanı 9 Eylül 2022
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihi 12-14 Eylül 2022
Kayıt Hakkı Kazananların Türkçe Yeterlik Sınavı 19 Eylül 2022
 • Online Başvuru Sistemi