2021 – 2022 Eğitim-Öğretim Yılı Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Kabul Edilecek Öğrenci Ek Yerleştirme Sonuçları

10 Eylül 2021 Cuma


Üniversitemize yurt dışından kabul edilecek asil adayların kesin kayıt işlemleri 6-9 Eylül 2021  tarihleri arasında gerçekleşmiştir. Belirlenen süre içerisinde asil adaylardan kayıt yaptırmayanların yerine kayıt hakkı kazanan yedek adayların kayıt işlemleri Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen müracaat etmeleri halinde gerçekleştirilecektir. Yedek listeden kayıt hakkı kazanan adaylar için kayıt işlemleri 13-15 Eylül 2021  tarihleri arasında gerçekleştirilecektir.
Kayıt sırasında adaylardan başvuru sistemine yükledikleri belgelerin asılları ve aşağıda belirtilen diğer belgeler istenecektir. Başvuru evrakları ile tutarsızlık veya eksiklik olduğu tespit edilen adayların kesin kayıt işlemleri yapılmayacaktır.

Not: Belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacak olup ikinci bir ek yerleştirme yapılmayacaktır.

Kayıtta İstenen Belgeler
 
1  Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak denklik belgesi,
2  Adayın katıldığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yapmış olduğu geçerliliği devam eden ve doğrulanabilir Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavlarına ait sonuç belgesi.
3  Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.)
4  Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge getirmeyeceklerdir.)
5  Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Varsa),
6  Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa),
7  Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin aslı,
8 4 adet fotoğraf,
9 Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,
10 Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge,
11 Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,
12 18 yaş altındakiler için:
  a) Apostilli doğum belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği,
 b) Anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatname belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği
 
Türkçe Yeterlilik ve Hazırlık Eğitimi

Adayların Türkçe yeterliliği, Yunus Emre Enstitüsü tarafından verilen Türkçe Dil Yeterlik Belgesi, Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçilikleri bünyesinde verilen Türkçe eğitim sertifikası veya Türkiye Cumhuriyeti Üniversitelerine bağlı Türkçe Öğretim Merkezlerinden aldıkları belgelere göre değerlendirilir.
Ortaöğrenimini Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Türk liselerinde tamamlayan adayların Türkçesi yeterli olarak kabul edilir.
Türkçe yeterlilik belgesi bulunmayan öğrencilerimizden, Üniversitemizce yapılacak olan Türkçe Yeterlik ve Düzey Belirleme Sınavı’ndan başarılı olamayan veya sınava katılmayan öğrenciler, Türkçe Hazırlık Eğitimi almak zorundadır.
Kayıt hakkı kazanan adaylar için Türkçe Yeterlilik Sınavı 17 Eylül 2021 tarihinde yapılacaktır.

Not: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen ve Türkçe Yeterlilik şartını sağlayan öğrencilerimizden, Üniversitemizce kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olduğunu belgeleyen veya Üniversitemizce yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Kabul Mektubu
Üniversitemiz 2021 yılı uluslararası öğrenci programı kapsamında açılan kontenjanlara başvuru yapmış, Yurt Dışı Öğrenci Kabul ve Değerlendirme Komisyonu tarafından başvurusu kabul edilerek herhangi bir programa kesin kayıt hakkı kazanan adaylar, online başvuru sistemi aracılığı ile kabul mektuplarını alabilirler.

Not: Adayların başvurularının değerlendirme işlemleri, Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Programlarına Yurt Dışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar ve Tarsus Üniversitesi Yurt Dışı Öğrenci Kabul ve Değerlendirme Komisyonunun değerlendirme ölçütleri doğrultusunda yapılmıştır.

Değerlendirme Ölçütleri için tıklayınız.

Yedek aday listesi için tıklayınız.

Katkı Payı Ücretleri için tıklayınız.