2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ÖSYS/YKS Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru Sonuçları

24 Ağustos 2021 Salı

Üniversitemize 01-15 Ağustos 2021 tarihleri arasında Yatay Geçiş (Ek Madde-1) başvuruları kabul edilen adayların kesin kayıt işlemleri, Üniversitemiz Öğrenci İşleri Daire Başkanlığında şahsen müracaat etmeleri halinde gerçekleştirilecektir. Adayların kayıt işlemleri 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Kayıt sırasında adaylardan başvuru sistemine yükledikleri belgelerin asılları ve aşağıda belirtilen diğer belgeler istenecektir.

Belirtilen süreler içerisinde kayıt yaptırmayan adaylar kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır.

Kayıtta İstenen Belgeler
 
1  ÖSYM Sonuç Belgesi  (Aldığı puanları-puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
2  Onaylı Öğrenci Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3  Onaylı Not Döküm Belgesi( Transkript) (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.) 
4  Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay     
  Geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı.
5   Hazırlık Sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin varsa ilgili belgelerini eklemeleri gerekmektedir.
6  Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan yatay geçişine engel bir durum olmadığını belirten belge/yazı aslı (Diğer belgelerinde ilgili ibare bulunan öğrenciler için zorunlu değildir.)
7  Fotoğraf (1 adet) 
 
Not: Zorunlu yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan programlara yerleşen öğrencilerimizden, Üniversitemizce kabul edilen ulusal ve/veya uluslararası yabancı dil sınavlarının birinden başarılı olduğunu belgeleyen veya Üniversitemizce yapılacak olan Hazırlık Sınıfı Yabancı Dil Yeterlilik Sınavında başarılı olan öğrenciler doğrudan birinci sınıfa alınırlar.

Yatay Geçiş Sonuçları için tıklayınız.