2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı ÖSYS/YKS Merkezi Yerleştirme Puanına Göre Yatay Geçiş (Ek Madde-1) Başvuru İlanı

28 Temmuz 2021 Çarşamba

“Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik”  hükümleri ve “Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ne uygun olarak 2021-2022 eğitim-öğretim yılı güz yarıyılı için Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) kapsamında yatay geçiş başvuruları alınacak olup, gerekli belgeler, başvuru tarihleri ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

NotBaşvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir.

Online Başvuru Evrakları
1   ÖSYM Sonuç Belgesi  (Aldığı puanları-puan türlerini gösteren sonuç belgesi)
2   Onaylı Güncel Öğrenci Belgesi  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3   Onaylı Not Döküm Belgesi (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.
4   Ders programı ve ders içerikleri
5   Kayıtlı olduğu üniversiteden alınan Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek Madde-1) Yatay     
  Geçiş yapmadığını gösterir belge/yazı aslı
7   Hazırlık Sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir.

Dikkat Edilecek Hususlar:
Başvuru için sisteme yüklenmiş transkript belgesinin aslı kesin kayıt esnasında istenecek olup, transkripte değişiklik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
 
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ
EK MADDE 1 – (Ek:RG-21/9/2013-28772) (Değişik:RG-2/5/2014-28988)

(1) Öğrencinin kayıt olduğu yıldaki merkezi yerleştirme puanı, geçmek istediği diploma programının taban puanına eşit veya yüksek olması durumunda, öğrenci, hazırlık sınıfı da dahil olmak üzere yatay geçiş için başvuru yapabilir. Programa yatay geçişe ilişkin başvuru takvimi, öğrenci kontenjanına ilişkin esaslar ile yatay geçişlere ilişkin usul ve esaslar Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından tespit edilir. Belirlenen usul ve esaslar uyarınca öğrencilerin başvuruları yükseköğretim kurumlarının ilgili kurulları tarafından değerlendirilerek yatay geçişleri kabul edilir. Başvurunun kontenjandan fazla olduğu durumlarda ÖSYS puanı en yüksek adaydan başlayıp sıralanarak kontenjan kadar adayın yatay geçişi kabul edilir.

Ek Madde-1 Uygulama İlkeleri İçin Tıklayınız.

Tarsus Üniversitesi ÖSYS/YKS Taban Puanları İçin Tıklayınız.
 
                                            BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Online Başvuru Tarihleri  01 – 15 Ağustos 2021 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Tarihleri  16 – 20 Ağustos 2021
Sonuç İlan Tarihi  24 Ağustos 2021 (Mesai Bitimi)
Kesin Kayıt Tarihleri  31 Ağustos – 03 Eylül 2021