2021–2022 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kurumlararası (Not Ortalamasına Göre) Yatay Geçiş Şartları, Kontenjanları ve Başvuruları Hk.

10 Ocak 2022 Pazartesi

“Yükseköğretim Kurumları’nda Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yan Dal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri ve “Tarsus Üniversitesi Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” ve Üniversitemiz Senatosunun almış olduğu kararlar çerçevesine uygun olarak 2021 - 2022 eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında yatay geçiş yolu ile (not ortalamasına göre) kabul edilecek öğrencilerde aranılacak nitelikler, gerekli belgeler, başvuru tarihleri, ayrılan kontenjanlar ve diğer hususlar aşağıda belirlenmiştir.

Not: Üniversitemize 2021-2022 eğitim öğretim yılı bahar yarıyılı için Ek Madde-1 (Merkezi Yerleştirme Puanına Göre) kapsamında yatay geçiş ile öğrenci kabul edilmeyecektir.

Genel Hükümler
1. Yatay geçişler eşdeğer düzeyde diploma programları arasında yapılır.
2. İkinci öğretim diploma programında bulundukları sınıfa kadar olan başarı notlarına göre %10 başarı dilimine giren öğrenciler, birinci öğretim diploma programlarına yatay geçiş başvurusu yapabilirler.
3. Kurum içi aynı diploma programında birinci öğretimden, ikinci öğretime, kontenjan ve başarı sınırlaması olmaksızın yatay geçiş yapılabilir. (Ancak ikinci öğretim diploma programına geçiş yapan öğrenciler ikinci öğretim ücreti öderler.)
4. Yatay geçiş yapmak için başvuran öğrencilerin başarı notlarının kıyaslanmasında dörtlü not sistemi kullanılır. Başarı notu farklı olan ve transkript belgesinde dörtlük not sistemi karşılığı belirtilmeyen adayların not ortalamalarının dörtlü sisteme dönüştürülmesinde Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu kullanılır.
5. Yatay geçiş yapacak öğrencinin kayıtlı olduğu programda bitirmiş olduğu dönemlere ait genel not ortalamasının en az 4.00 üzerinden 2.29 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu” na göre 100'lük sistemde 60) olması gerekir.
6. Açık ve uzaktan eğitim veren diploma programlarından örgün öğretim yapan diploma programlarına yatay geçiş yapmak isteyen öğrencinin genel not ortalamasının 4.00 üzerinden 3.15 (Yükseköğretim Kurulu'nun belirlediği “Not Dönüşüm Tablosu”na göre Yüzlük sistemde 80) olması gerekir. Açık ve uzaktan eğitim fakültelerinde ikinci üniversite kapsamında öğrenim gören öğrenciler yatay geçiş başvurusunda bulunamazlar. (İlgili resmi yazı için tıklayınız)
7. Değerlendirmeler, Üniversitemizin Senatosunun almış olduğu karar çerçevesinde yapılır (Karara ulaşmak için tıklayınız). Yapılan sıralamada genel not ortalamalarının eşit olması halinde öğrencilerin kayıt oldukları yıldaki yerleştirmeye esas ÖSYM-YKS puanları dikkate alınır.
 
Not: Başvurular elektronik ortamda alınacaktır. Şahsen veya posta yoluyla gelen başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır. Online başvuru ekranından yüklenen belgelerin orijinalleri kesin kayıt anında adaylardan istenecektir.
Not: Üniversitemiz Meslek Yüksekokulu Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği Programına başvuru yapacak adaylardan kayıt esnasında tam teşekküllü hastaneden alınacak Sağlık Kurulu Raporu ile Adli Sicil Kaydı istenecektir.

Online Başvuru Evrakları
1 Onaylı not döküm belgesi (Transkript)(E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
2 Güncel öğrenci belgesi.  (E-devletten alınan belgeler kabul edilecektir.)
3 Ders içerikleri.
4 Disiplin cezası almadığına dair belge (Diğer belgelerinde not olarak yazılmışsa ayrıca belge  istenmeyecektir).
5 ÖSYS Yerleştirme sonuç belgesi (Yerleştiği bölümü gösteren sonuç belgesi).
6 Varsa ikinci öğretim öğrencilerinin ilk %10'luk başarı dilimine girdiklerini gösterir belge/yazı aslı.
7 Varsa istenen belgelere ilave olarak: Hazırlık sınıfı okuyan ya da kayıt donduran öğrencilerin belgelerini eklemeleri gerekmektedir. 
8 Yurt dışından yapılan başvurularda adayın öğrenim gördüğü üniversitenin Yükseköğretim Kurulu’nca tanındığına ilişkin belgeler ile üniversitesini tanıtan katalog veya dokümanlar (Yurt dışından yapılacak başvurularda zorunlu).
 
  Dikkat Edilecek Hususlar:
Başvuru için sisteme yüklenmiş transkript belgesinin aslı kesin kayıt esnasında istenecek olup transkripte değişiklik olması durumunda başvurunuz geçersiz sayılacaktır.
Üniversitemiz Senatosu'nun 20.07.2020 tarihli kararı çerçevesinde, kayıt dondurma hariç dönem/sene kaybı olan adaylar ile bulunduğu yarıyıla kadar eksik ve başarısız dersi bulunan adayların başvuruları kabul edilmeyecektir. (Karara ulaşmak için tıklayınız)

BAŞVURU VE DEĞERLENDİRME TAKVİMİ
Online Başvuru Tarihleri  07-11 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)
Değerlendirme Tarihleri  14-17 Şubat 2022
Sonuç İlan Tarihi  18 Şubat 2022 (Mesai Bitimi)
Asil Adayların Kesin Kayıt Tarihleri  21-22 Şubat 2022
Yedek Listeden Kayıt Hakkı Kazananların İlanı  23 Şubat 2022
Yedek Kayıt Tarihleri  24-25 Şubat 2022
 
Kontenjanlar için tıklayınız.
Online Başvuru için tıklayınız.