2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Üç Ders Sınavları Hakkında

01 Temmuz 2021 Perşembe

Üniversitemiz Ön Lisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği’nin 25 inci maddesi uyarınca mezuniyetlerine Staj hariç en fazla üç dersi kalan öğrencilere, 26.07.2021 tarihinde söz konusu derslerin dönemine bakılmaksızın, üç ders sınavı yapılacaktır.

Öğrencilerin üç ders sınavlarına girebilmeleri için ilgili derslerin yarıyıl sonu sınavına girebilme şartlarını yerine getirmiş olmaları zorunludur ( Derslerin devam şartı yerine getirilmiş ve başarısız olunması zorunlundur. Hiç alınmamış dersler için sınav başvurusu yapılamaz.)

Bu derslerden başarılı olabilmek için 100 puan üzerinden en az 50 puan almak zorunludur.

Bu derslerin başarı notunun belirlenmesinde yarıyıl içi çalışmaları değerlendirmeye alınmaz. Harfli not sistemine dönüşüm işleminde mutlak not sistemi kullanılır. Sınavda alınan harfli not o dersin ilgili dönemdeki başarı notu yerine geçer.

Üç ders sınav hakkını kullanmak isteyen öğrenciler, bütünleme sınav sonuçlarının ilanından sonra beş iş günü içinde ilgili bölüm başkanlığına yazılı olarak başvurması gerekmektedir.

Yaz okulundan ders alıp üç derse kalanlar ile zorunlu yaz stajını tamamlayıp üç derse kalanlar için de yaz okulunun bitiminden sonra ilgili birim Yönetim Kurulu Kararı ile üç ders sınavı açılabilir.

Başvuru ilgili Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarında belirtilen açıklama doğrultusunda Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokulu tarafından belirtilen e-posta adresine veya elden yapılacaktır.

Fakülte/Yüksekokul/Meslek Yüksekokul web sayfalarına aşağıda belirtilen adreslerden ulaşabilirsiniz.

-Fakülteler için tıklayınız.
-Meslek Yüksekokulları için tıklayınız.

-Üç Ders Sınavı Başvuru Formu için tıklayınız