100/2000 YÖK Doktora Burs Programı Başvuruları

16 Eylül 2020 Çarşamba

TARSUS ÜNİVERSİTESİ 
2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI
100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI İLANI VE KOŞULLARI
 
Ülkemiz için öncelikli alanlarda nitelikli bilgi üretmek, doktoralı insan kaynağına olan ihtiyacı karşılamak ve devlet üniversitelerindeki doktora programlarında öğrenim gören öğrencileri desteklemek üzere aşağıda yer alan alanlarda kontenjanlar dâhilinde burs verilecektir.
 
100/2000 YÖK DOKTORA BURS PROGRAMI 2020-2021 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI
GÜZ YARIYILI ALAN VE KONTENJANLARI
Anabilim Dalı Alt Alan Kontenjan
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Lojistik 4
Uluslararası Ticaret ve Lojistik Ticaret ve Finans Sektörlerinde Dijital Dönüşüm 3
   
BAŞVURU TAKVİMİ
Başvuru Yeri Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Enstitüsü
Başvuru tarihi ve saati 21-23 Eylül 2020 – (08.00-17.00)
Mülakat tarihi, yeri ve saati 24 Eylül 2020 - Online (google.meet) - 10.00
Başvuru değerlendirme ilan tarihi ve saati 24 Eylül 2020 - 16.00
Başarılı adayların kesin kayıt tarihi 25 Eylül 2020
 

BAŞVURU ŞARTLARI 
 1. T.C. vatandaşı olmak.
 2. İlana ilk başvuru tarihi itibarıyla otuz beş yaşını doldurmamış olmak.
 3. Yüksek lisans derecesine sahip olmak. Bütünleşik doktora programı için lisans derecesine sahip olmak.
 4. Lisansüstü  Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ve Tarsus Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin belirlediği başvuru ve kabul şartlarını taşıyor olmak.
 5. Kamu kurum ve kuruluşlarının kadro ve pozisyonlarında çalışmıyor olmak.
 6. Devlet veya Vakıf Yükseköğretim Kurumlarının öğretim elemanı kadrolarında çalışmıyor olmak.
 7. Halen devlet yükseköğretim kurumunda doktora eğitimine devam ediyorsa tez aşamasına geçmemiş olmak.
 8. Doktora ALES eşit ağırlık puan türünde son 5 yıl içerisinde alınmış, 2020-2021 güz yarıyılı lisansüstü başvurularından istenen puanları almak.
 9. Başvurabilmek için son 5 yıl içerisinde alınmış YDS/KPDS/YÖKDİL sınavlarından 2020-2021 güz yarıyılı lisansüstü başvurularında istenen puanları almak.
 10. Farklı alanlarda 100/2000 YÖK doktora bursiyeri olmamak.  
 11. Kamu görevinden çıkarılmamış olmak veya olağanüstü hal döneminde alınan tedbirler nedeniyle görevlerine son verilmemiş olmak.
 12. Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplarla irtibatı bulunmamak.
 
 
DEĞERLENDİRME ÖLÇÜTLERİ
Doktora burs programlarına giriş notunun belirlenmesinde;
 
a) Değerlendirme puanları, lisans mezuniyet not ortalamasının (100 lük sistem üzerinden) %15'i; yüksek lisans mezuniyet not ortalamasının (100 lük sistem üzerinden) %15'i; ALES puanının %15'i; yabancı dil puanının %15'i ve 100 puan üzerinden verilecek olan mülakat sonucunun %40'ının toplamlarından oluşacaktır.
b) Değerlendirme puanı en az 70 puan olan ve mülakattan 60 ve üzeri puan alan adaylar bursiyer adayı olarak kabul edilecektir.
c) Başvurusu kabul edilen adayların değerlendirme puanları büyükten küçüğe doğru sıralanarak ilgili dönem için belirlenen kontenjan sayısınca aday, bursiyer olarak kabul edilecektir.
  
DOKTORA PROGRAMI BURS BAŞVURU VE İPTAL ŞEKLİ
 • Başvurular ilan tarihlerinde Enstitü web sayfasında yayımlanan başvuru dilekçesi ve başvuru formunun doldurularak enstitu@tarsus.edu.tr adresine "YÖK 100/2000 Burs Başvurusu" konusu ile gönderilmek suretiyle alınacaktır.
 • Posta/kargo yolu ile yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 •  Adaylar doktora burs programlarından yalnızca birine başvurabilirler.
 • Gerçeğe aykırı beyana, sahte veya tahrip edilmiş belgeye dayalı kesin kayıt yaptıranların kayıtları, programa kayıt tarihi itibarıyla iptal edilir.
Başvuru Dilekçesi için tıklayınız
Başvuru Formu için tıklayınız

GEREKLİ BELGELER
 1. Başvuru Formu (Fotoğraflı) ve Dilekçe.
 2. Lisans ve yüksek lisans diploması veya lisans ve yüksek lisans mezuniyet belgesinin E-devlet çıktısı ya da ilgili yükseköğretim kurumundan onaylı sureti.
 3. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan Türk vatandaşlarının YÖK tarafından onaylı denklik belgesi.
 4. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların diploma veya mezuniyet belgesi ve Türkçe tercümesi.        
 5. ALES Sonuç Belgesi.
 6. Yabancı Dil Sınav Sonuç Belgesi.
 7. Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora not belgeleri.
 8. Nüfus Kayıt Örneği Belgesi.
 9. Herhangi bir işyerinde çalışıyor ise E-Devlet üzerinden alınan doğruluğu tespit edilecek SGK Belgesi.
 10. Adli Sicil Kaydı (Son 6 ay içerisinde alınmış olmalı - kesin kayıt olması halinde istenecek).
 11.  2 adet vesikalık fotoğraf (Son 6 ay içinde çekilmiş olmalı-kesin kayıt olması halinde istenecek).
 12. Erkek adaylardan askerlik durumu ile ilgili belge (kesin kayıt olması halinde istenecek).