Kesin Kayıt İşlemleri

KESİN KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER.

1) Ortaöğretimini Türkiye Cumhuriyeti dışında tamamlayan adaylar için yurt içinde il milli eğitim müdürlüklerinden, yurt dışında ise eğitim müşavirlikleri/ataşeliklerinden alınacak denklik belgesi,
2) Adayın katıldığı Türkiye'deki devlet üniversitelerinin yapmış olduğu geçerliliği devam eden ve doğrulanabilir Yurtdışından Öğrenci Seçme Sınavlarına ait sonuç belgesi.
3) Mezun durumda olan adayların lise diplomasının aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Lise son sınıfta okumakta olan adaylar mezun olabileceğine dair onaylı belge getireceklerdir.)
4) Transkript / Not Durum Belgesinin aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği/Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği, (Kazakistan ve Türkmenistan uyruklu adayların transkriptleri diploma ile birlikte olduğundan ayrıca bir belge getirmeyeceklerdir.)
5) Yabancı Dil Yeterlik Belgesi(Varsa),
6) Türkçe Yeterlik Belgesi (Varsa),
7) Pasaport veya resmi makamlardan alınan kimliğinin aslı,
8) 4 adet fotoğraf,
9) Ortaöğreniminin tamamını KKTC liselerinde bitiren KKTC uyruklu adayların GCE AL sınav sonuç belgesinin aslı,
10) Varsa, bölüm ve programlar tarafından kesin kayıtta istenen diğer özel belgeler,
11) Yükseköğretimini sürdürmeye imkân sağlamasını temin etmek amacıyla maddi bir güvence miktarını gösterir belge,
12) Öğrenimleri boyunca geçerli bir sağlık sigortasını gösterir belge,
13) 18 yaş altındakiler için:
       a) Apostilli doğum belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği,
       b) Anne veya babadan birisi yanında değil ise olmayan ebeveynin apostilli muvaffakatname belgesi aslının noter ya da Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçiliği / Konsolosluğundan onaylı Türkçeye çevrilmiş örneği